Woon- en Zorgcentrum Wissekerke ingehuldigd

Image
Minister-president Peeters is klaar om samen met Burgemeester Denert en voorzitter Bart Criel de inhuldigingsplaat te onthullen.
BAZEL. Het nieuwe rusthuis van het OCMW of het Woon- en zorgcentrum Wissekerke is officieel geopend. Het was Vlaams minister-president Kris Peeters die plechtigheid bijwoonde en door zijn aanwezigheid alleen al, de talrijke genodigden duidelijk stelde dat het nieuwe gebouw van enorm groot belang was in het kader van de seniorenzorg. De minister wees er op dat de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen volop in beweging is.

 

"Het aanbod aan verzorging wordt niet alleen veelzijdiger, maar ook de noden op vlak van gezondheid en welzijn evolueren continu. De vraag naar zorg op maat stijgt, de verwachtingen op vlak van kwaliteit, effectiviteit en doeltreffendheid met betrekking tot het zorgaanbod neemt toe", aldus Kris Peeters.

 

Minister Peeters wist dat de gemeente Kruibeke de evolutie nauwlettend gevolgd heeft en zich al

Image
Wachten op de komst van Minister Peeters die een uur vertraging had. Schepenen Dirk De Ketelaere en Stijn Bogaert.
jaren positioneert als uitermate sociale gemeente. Er zijn en worden dan ook heel wat initiatieven genomen: kinderopvang, jeugdwerking, betaalbaar wonen, tewerkstelling, poetsdienst, mantelzorgpremie, dagopvang voor senioren, rusthuizen.
"Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 van de gemeente en het OCMW onderstreept dit engagement ook voor de komende jaren. De Kruibekenaars mogen met een recht en reden trots zijn op hun gemeente!". Dat klonk als mooie muziek in de oren van de aandachtig luisterende burgemeester Antoine Denert en OCMW-voorzitter Bart Criel.

 

Het OCMW van Kruibeke is met het nieuwe Wissekerke fier en noemt het een mijlpaal binnen de seniorenzorg. Voortaan kunnen immers 150 zorgbehoevende senioren op een kwaliteitsvolle manier worden opgevangen. Kwaliteit, een belangrijk woord en die wordt in Wissekerke ook sfeervol opgevuld door de unieke structuur in het gebouw met kleine leefeenheden en binnentuinen met grote ramen in elke ruimte. Er heerst een huiselijke sfeer die de levenskwaliteit er op een hoger niveau tilt.

 

Image
Ook de bewoners van Wissekerke konden de inhuldiging bijwonen.
Dát is ook wat minister Peeters zo duidelijk omschreef toen hij zei:"Iedereen onder ons stelt hoge eisen aan onze levenskwaliteit. We willen gezond blijven, genieten van het leven en zo lang mogelijk gespaard blijven van ziekte of andere tegenslagen. Gezond zijn en blijven, is niet alleen een fundamenteel recht maar ook een plicht. Wij hebben ook de maatschappelijke taak om zorg te dragen voor onze medemensen."

 

Met ‘wij’ bedoelde hij dan voornamelijk de overheid, de zorgverstrekkers, de diverse welzijns- en gezondheidsorganisaties. Maar ook de vele mantelverzorgers en de vrijwilligers leveren een zeer grote bijdrage aan mensen die zorgbehoevend zijn. "Hun inzet, werk en solidariteit is dan ook van groot belang. De zorg voor ouderen en de toenemende vergrijzing is een zaak waar wij de komende jaren steeds meer mee zullen geconfronteerd worden. Het is dan ook één van de grote aandachtspunten van de Vlaamse Regering. Ondersteuning, onder meer op financieel vlak, is dan ook van essentieel belang."

 

Die ondersteuning of subsidiëring van de bouw van nieuwe Woon -en Zorgcentra via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zorgde ook voor het centrum Wissekerke. De overheid is zich terdege bewust hoe belangrijk rusthuizen zijn.

 

Image
Minister Peeters tijdens zijn toespraak waarin hij Kruibeke lof toezwaaide.
Kris Peeters hoopte dat Wissekerke vooral een open zorgcentrum zou zijn. Voor hem betekende 'open' dat ouderen er niet op een eiland leven, maar actief deelnemen aan het sociale leven. Hij sprak daarom de hoop uit dat er ruimte zal zijn voor heel wat sociale en culturele activiteiten, waar men regelmatig in contact komt met jongeren, gezinnen, familieleden en vrienden.
"Begrip hebben voor elkaar, begint immers met elkaar te leren kennen. We hebben deze goede verstandhouding in de eerste plaats trouwens ook nodig als wij willen werken aan meer solidariteit en inzicht voor ouderen, veroudering en vergrijzing", zo stelde de minister president.

 

En Wissekerke is al een 'open' zorgcentrum. Het roept zeker de sfeer op van een écht huis. Elke afdeling heeft een binnentuin. Dat is toch een plaats van ontmoeting, van sociaal contact. De afdelingen zijn bovendien opgedeeld in kleinere leefeenheden van 15 kamers. Elke leefruimte heeft zijn eigen zit- en eetruimte, met zicht op de omgeving. En het valt bijzonder op dat er permanent aandacht is voor huiselijke details: er staan bloempjes op tafel, er is steeds seizoensgebonden decoratie, er is ruimte voor persoonsgebonden initiatieven zoals verjaardagsfeestjes.

 

Het woon-en zorgcentrum is thans de meest zichtbare verwezenlijking binnen de seniorenzorg en kadert in het een zorgstrategisch plan dat het OCMW van Kruibeke opstelde om de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte te blijven dragen. Maar heel belangrijk zijn ook nog twee nieuwe initiatieven die in het WZC Wissekerke zijn geïntegreerd zijn met het centrum voor dagopvang ‘De Waterlelie" en het centrum voor kortverblijf 'De Biekorf'. Ze bieden nog eens extra ondersteuning aan senioren die nog zelfstandig thuis wonen.

 

Maar minister-president Peeters legde toch nog een paar andere realistische klemtonen waarin hij

Image
Een beeld van de prachtige terrassen waar de bewoners kunnen genieten van de allerhoogste gezelligheid.
Kruibeke loofde: "Meer zorg voor onze ouderen betekent niet dat er meteen heel wat woon- en zorg centra in Vlaanderen moeten bijgebouwd worden. De Vlaamse Regering wil elkeen ten volle ondersteunen die zelf de zorgtaken wil opnemen. Net om onder meer die solidariteit te stimuleren, willen wij alle kansen geven om zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden. En voor tussenoplossingen te zorgen, als aangepaste zorgvoorzieningen. Deze gemeente heeft resoluut voor deze gediversifieerde piste gekozen en biedt vandaag al oplossingen op maat aan, gaande van mantelzorg tot residentiële zorg."

 

Kris Peeters wist maar al te goed dat Vlaanderen, en dus ook Kruibeke, voor nog heel wat uitdagingen staat. De vergrijzing heeft bijvoorbeeld niet alleen sociale maar ook economische (als het arbeidsmarktbeleid) en financiële gevolgen. "Naar Kruibeeks voorbeeld moeten wij ons goed voorbereiden op de toekomst", aldus Peeters, "Om die reden hebben wij een gezamenlijk toekomstplan in het leven geroepen, ViA of Vlaanderen in Actie. ViA is geconcentreerd rond vier thema’s waar wij dit jaar in ateliers zullen rond werken."

 

Volgens de minister is trouwens één van grootste uitdagingen, het beter en meer inzetten van 50-plussers: "Wij hebben dus het netwerk van vrijwilligers en mantelverzorgers dat nu al bestaat, meer dan nodig."

 

In het nieuwe Wissekerke werd gewerkt met de modernste technieken en materialen. Elke kamer heeft extra-isolerend glas, een individuele luchtkoeling, een relaxzetel en een eigen badkamer met toilet en douche. Er is zelfs voorzien in een televisie met intern videokanaal, zodat minder mobiele bewoners de activiteiten in de cafétaria van op hun kamer kunnen volgen. Per afdeling is er ook een speciaal uitgeruste badkamer met een bubbelbad, hoog -laagbad en snoezelbad.

 

Misschien kunnen we stellen dat het WZC Wissekerke wel het meest moderne en best uitgebouwde rusthuis is uit de Wase regio. De prachtige terrassen met bijzondere aangename smaak aangelegd, doet wel denken aan een vakantieverblijf ergens in het zonnige zuiden! Gewoon een schitterend product werd hier afgeleverd en dat om de bewoners er een echte thuis aan te bieden waar bovendien een kwaliteitsvolle verzorging nooit ver weg is.

 

De uitbreiding en de verbouwing kostte alleen al een 13,7 miljoen euro. De Vlaamse overheid kwam voor 7,3 miljoen euro tussen. Het OCMW -bestuur koos voor de formule bij financiering met projectbijstand Dexia Bank. Dat betekent dat de bank financiert en juridisch eigenaar is van het woon -en zorgcentrum. Het OCMW baat het uit en start met de afbetaling aan Dexia zodra de werken klaar zijn. Na de afbetaling wordt het gebouw overgedragen aan het OCMW en dat is voorzien voor 2028!

 

Image
Het prachtige Reinaertbeeld van Cees Huisman, aan de oprit van het rusthuis.
Opvallend is ook de aanwezigheid van 'kunst' in het WZC Wissekerke. Er werden kunstwerken geïntegreerd in de cafetaria, de inkomhal en in de gangen. Het meest in het oog springend kunstwerk is dat van de plaatselijke Cees Huisman die het machtige, rode Reinaertbeeld maakte dat aan de oprit staat. De Waaskrant zal over de kunst in het rusthuis nog een reportage brengen.

 

Na de inleidende toespraken, werd in de hall van het woon-en zorgcentrum, de gedenkplaat onthuld door minister Kris Peeters en burgemeester Antoine Denert. Op de gedenkplaat staan voor altijd de namen gegrift van allen die bij de bouw betrokken waren, aangevoerd door Vlaams minister-president Kris Peeters, burgemeester Antoine Denert en voorzitter Bart Criel en verder: Annelies Andriessen, Maria Brijs, Anoesjka De Bock, Mimi De Graef-Wuyts, Herman Laureys, Jean -Pierre Maes, Jacques Peeters, Raphaël Spinoy, Camiel Steenssens en Peter Van der Meiren, allen raadsleden van het OCMW, Alfons Claes, erevoorzitter en Luc Meyntjens secretaris.
Onderaan staat op de gedenkplaat dan vermeld: Dexia Real Estate Banking, FDA Architecten & ingenieurs, Roegiers NV. En tenslotte helemaal onderaan: "Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap" (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BAZEL. In Woon- en Zorgcentrum Wissekerke, het Rusthuis zoals dat heet, ligt de drukte van de bebouwingen al in het verleden en dan is het ook tijd om dat prachtig eigentijds gebouw voor te stellen...

Een historische dag 18 maart 2008: de laatste bewoners van rusthuis Mercator verhuizen naar Wissekerke Bazel.RUPELMONDE/BAZEL. Dinsdag zijn nu ook de 35 oudjes van het Rupelmondse rusthuis Mercator...

KRUIBEKE. De gemeente krijgt een ultra modern nieuw rusthuis dat wordt gebouwd naast het huidige rusthuis Wissekerke in Bazel. Op maandag 17 januari begint de firma Roegiers uit Kruibeke aan de 1ste...