Tulpenstraat krijgt Octopuspaal

SINT-NIKLAAS. De Tulpenstraat krijgt een een Octopuspaal. Die moet de zichtbaarheid van de schoolstraat, en zo veiligheid van de leerlingen van de Don Boscoschool, verhogen. Zowel de directie als het oudercomité waren vragende partij. De school zelf stimuleert het gebruik van duurzame vervoerswijzen en zet in op verkeerseducatie. Daarnaast krijgt elk kind een fluohesje.

De afbakening van de schoolstraat in de Tulpenstraat gebeurde tot nu toe met twee nadars met daarop het wettelijke verkeersbord van doorrijverbod. Omdat sommige automobilisten deze nadars negeren en gebruik van nadars vrij omslachtig is, worden ze vervangen door een Octopuspaal met uitschuifbare slagboom. Bovendien is een Octopuspaal in heel Vlaanderen bekend als aanduiding voor een schoolomgeving. Het plaatsen van de paal maakt deel uit van een traject om alle schoolomgevingen op het grondgebied verkeersveiliger te maken. Daarvoor werkt de stad samen met de mensen van Octopus. "Elke lagere school in Sint-Niklaas tegen volgend jaar een actieplan veilige en leefbare schoolomgevingen hebben. Bijkomend kan elke school op het Octopusplatform voor elk leerjaar passende verkeersoefeningen vinden.", klinkt het. 

De schoolomgeving in de Tulpenstraat nu wordt aangepakt, is op vraag van het oudercomité en directie van de Don Boscoschool. Het is ook één van de geselecteerde acties van het participatietraject dat in de wijk liep onder de noemer ‘wijk in de kijker’. De school werkt zelf ook aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving door het duurzame vervoerswijzen te stimuleren en in te zetten op verkeerseducatie. Dankzij de sponsoring van Viadirect krijgt elke leerling een fluohesje. Daarnaast neemt de school binnenkort een nieuwe veilige fietsenberging in gebruik. (mb)

 

Lees ook:

Cauwenstraat wordt schoolstraat 

BEVEREN. Het drukke verkeer in schoolomgevingen bij het begin- en einduur van de schooldag zorgt niet enkel voor onveilige situaties maar ook voor fijn stof en slechte luchtkwaliteit. Om daar iets...

Gyselstraat is jongste schoolstraat

SINT-NIKLAAS. Sinds 6 november is Sint-Niklaas een schoolstraat rijker: de Gyselstraat in Nieuwkerken. Dat houdt in dat gemotoriseerd verkeer bij het schoolbegin en -einde niet is toegelaten in het...

Geslaagde Octopus verkeersshow voor kleuters

SINT-GILLIS-WAAS. Vandaag vond de Octopus Verkeersshow voor kleuters en kinderen uit de eerste graad plaats. De verkeersshow liet de kinderen kennismaken met thema's als het zebrapad, de fiets,...