Beveren 2020 stelt verslag van polderbestuur in vraag

BEVEREN. De beweging Beveren 2020 is het niet eens met de gang van zaken rond het bestuur van de Polder Land van Waas. Niet alleen moest gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens lang aandringen om het verslag van de laatste vergadering van het polderbestuur te krijgen, ook over de inhoud van het verslag is hij niet te spreken. Tijdens de vergadering werd dijkgraaf Theo De Roeck uit z’n rol ontheven. 

Bruno Stevenheydens stelt vast dat tussenkomsten van verschillende sprekers niet of slechts gedeeltelijk in het verslag staan vermeld. "Anderzijds werd op verzoek van dhr. Carême,  de advocaat van de dijkgraaf, zijn verweernota integraal toegevoegd. Zelfs met passages die op de Algemene Vergadering niet werden uitgesproken. Dat is niet aanvaardbaar.", klinkt het. "Het kan niet dat bepaalde tussenkomsten ofwel niet of slechts gedeeltelijk worden vermeld en dat op verzoek van een advocaat een ganse verweernota wordt toegevoegd met elementen die niet eens aan bod zijn gekomen. Een verslag dient een correcte weergave te zijn van wat aan bod kwam tijdens de vergadering."

Stevenheydens zal bewaar indienen en vraagt het gemeentebestuur om dat ook te doen. (mb)

 

Lees ook:

Beveren 2020 wil waterbus naar Doeldorp

BEVEREN/DOEL. Beveren 2020 ijvert al geruime tijd voor een extra halte voor de waterbus in Doel. Daar is volgens de beweging nog potentieel: de kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de...

Beveren 2020 bouwt aan de toekomst

BEVEREN. Beweging Beveren 2020 is tevreden met haar resultaat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen: 8 procent en twee verkozenen. De partij hoopt de komende jaren haar stempel te drukken op het...

Beveren 2020 blij met 8 procent

BEVEREN. De nieuwe beweging Beveren 2020 laat weten tevreden te zijn met de verkiezingsuitslag.  Ondanks dat Beveren 2020 pas in mei startte en over beperkte middelen beschikt, haalde de partij 8...

"Karakter van de gemeente moet behouden blijven"

BEVEREN. Beveren 2020 toont zich bezorgd over het bouwkundig erfgoed en roept het toekomstig gemeentebestuur op om bouwkundig erfgoed te behouden. Aanleiding van de oproep is de dreigende sloop van...