Beveren 2020 wil geen nodeloze opruim van graven

BEVEREN. Op het kerkhof van Doel staan enkele oude graven aangeduid om te worden geruimd, waaronder  enkele graven in art-decostijl. Dat ook het graf van oud-strijder Theofiel Jozef De Munck dreigt geruimd te worden in een periode waarin veel aandacht is voor oorlogsgraven, stuit op onbegrip. De politieke beweging Beveren 2020 vindt dit ruimen onnodig en pleit ervoor om oude graven, die charme en betekenis geven aan een kerkhof, te bewaren. Ook op andere kerkhoven in Beveren. 

"Reeds in 2005 werd in Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat gebeurde op vraag van het college en werd uitgevoerd door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Heemkundige Kring. Per deelgemeente werd er een lijst opgesteld. In hoeverre dat werk is afgerond of in hoeverre van deze lijsten gebruik wordt gemaakt bij de afweging om graven te bewaren is onduidelijk. In ieder geval toont de geplande ontruiming van enkele graven in Doel aan dat er van dit werk geen gebruik wordt gemaakt.", aldus Bruno Stevenheydens van Beveren 2020.  Stevenheydens zal het onderwerp vanavond ter sprake brengen op de gemeenteraad. (mb)

 

Lees ook:

Beveren 2020 bouwt aan de toekomst

BEVEREN. Beweging Beveren 2020 is tevreden met haar resultaat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen: 8 procent en twee verkozenen. De partij hoopt de komende jaren haar stempel te drukken op het...

Beveren 2020 blij met 8 procent

BEVEREN. De nieuwe beweging Beveren 2020 laat weten tevreden te zijn met de verkiezingsuitslag.  Ondanks dat Beveren 2020 pas in mei startte en over beperkte middelen beschikt, haalde de partij 8...

"Karakter van de gemeente moet behouden blijven"

BEVEREN. Beveren 2020 toont zich bezorgd over het bouwkundig erfgoed en roept het toekomstig gemeentebestuur op om bouwkundig erfgoed te behouden. Aanleiding van de oproep is de dreigende sloop van...