Vlaamse overheid weigert discussie over verloedering in Doel

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst van nieuwe bewoners in Doel de leefbaarheid verder aantastte en een golf van criminaliteit teweegbracht. Iets wat in Doel en bij de bewonersvereniging Doel 2020 voor verontwaardigde reacties zorgde.

 

Volgens Doel2020 hebben verschillende media door publicatie van foto's van huizen, die beheerd worden door nieuwe bewoners versus verloederde panden die zogezegd onder controle staan van de overheid, duidelijk gemaakt dat de verloedering in Doel grotendeels het werk is van de overheid zelf.


Met die gegevens wilde het VTM-programma 'Recht op Antwoord' een uitzending verzorgen over de feitelijke situatie in Doel en tevens peilen naar wie verantwoordelijk is voor dit alles. Zowel oorspronkelijke bewoners, als nieuwe beheerders verklaarden zich dadelijk akkoord mee te werken aan het programma. Maar van overheidswege weigert men een gesprek aan te gaan met de Doelenaars! Geen discussie dus in 'Recht op Antwoord' over de manier waarop met overheidsgeld (de leegstaande panden in Doel werden aangekocht met Vlaams overheidsgeld) wordt omgesprongen in dit dorp. Evenmin over hoe de overheid haar beloften inzake het leefbaar houden van Doel rijmt met haar verrottingsstrategie in het dorp.

 

Volgens de aktiegroep is dit andermaal de illustratie van een beleid dat te pas en te onpas de mond vol heeft over democratische besluitvorming maar er terzelfdertijd alles aan doet om elk open gesprek over die besluitvorming te ontlopen. Doel 2020 noemt de situatie in Doel mensonwaardig en hoopt dat de Vlaamse overheid inziet dat zij een gesprek hierover niet kan blijven uitstellen. De aktiegroep blijft naar eigen zeggen ter beschikking om mee te zoeken naar een constructieve oplossing waarin  iedereen zich kan vinden.

 

Lees ook:

DOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat...

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert...

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...