Vraag naar stopzetten verdere afbraak van Doel

ImageDOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat reacties. Het actiecomité Doel 2020 had eerst verkregen dat dat de werken stilgelegd werden maar de Maatschappij kreeg nu in beroep gelijk. Maar feit is wel dat de kortgedingrechter zich ziomaar niet kan uitspreken over de onwettigheid van de afbraken. Er zou nog een andere rechtbank over moeten oordelen.

 

Vlaams belang heeft ook al een agendapunt toegevoegd aan de gemeenteraadsraadszitting van dinsdag 29 januari. Daarin wordt voorgesteld om de Maatschappij Linkerscheldeoever te verzoeken af te zien van het slopen van tientallen woningen in Doel. Door de beslissing van de rechtbank zouden op korte termijn 40 tot zelfs meer dan 100 woningen in Doel kunnen worden gesloopt.


Tijdens de zomer van 2007 werden reeds enkele tientallen sloopdossiers voor de Camermanstraat, Havenweg en Engelsesteenweg opgemaakt. Nadien wil de Maatschappij de leegstaande woningen in de andere straten in de kern van Doel aanpakken.

 

Volgens Bruno Stevenheydens (Vlaams belang) is er een wezenlijk verschil tussen leegstaande woningen die een gevaar betekenen voor de veiligheid van omwonenden en andere leegstaande woningen die hermetisch zijn afgesloten en voor geen gevaar zorgen. "Het afbreken van alle leegstaande woningen zal er voor zorgen dat de leefkwaliteit van de bewoners in Doel sterk zal verminderen. Schade toebrengen aan de leefkwaliteit van de inwoners is in strijd met het actieplan dat de gemeente Beveren in 2006 heeft opgesteld . Schade toebrengen aan de leefkwaliteit is in tegenstrijd met het woonrecht dat tot midden 2009 werd verlengd", zo stelt Stevenheydens.

Zijn partij wil daarom de Maatschappij Linkeroever verzoeken af te zien van de grootschalige kaalslag die men voorbereidt in de kern van Doel en stelt voor de Maatschappij te verzoeken om overleg te plegen met de inwoners en de actiegroep die zich inzetten voor het behoud van Doel.

 

Het zou ook goed zijn moest de Maatschappij zorgen dat de leegstaande woningen goed worden afgesloten. Op dit ogenblik zijn bij verschillende woningen de ramen op de bovenverdiepingen geopend wat de indruk geeft dat men moedwillig op een snelle verkrotting aanstuurt. Voor de woningen die werkelijk een gevaar betekenen voor de veiligheid stelt Vlaams Belang voor dat de burgemeester hier eveneens in overleg met de inwoners de gepaste maatregelen neemt.

 

Met de bijgevoegde foto keren we tien jaar terug in de tijd. Op de hoek van de Hooghuisstraat en de Camermanstraat, rechtover de kerk, begon een muur van het leegstaande café Welkom in te storten. Het huis was eigendom van de gemeente en al heel lang stond het gebouw te verkommeren. Er waren ooit plannen om de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting er appartementen te laten bouwen. Maar ook al in 1998 bleek dat een plan zonder toekomst.De gemeente liet de krot slopen voor de veiligheid. Toch viel een grote schaduw op dit gebouw. Een symbolische schaduw naar een donkere toekomst verwijzend. Toen schreven we: "Hopelijk wordt déze afbraak niet de inzet van de verdere afbraak van Doel door de overheid en voor de industrie."  Tien jaar later hangt die schaduw over bijna gans Doel. (Rolf Duchamps.)

 

Lees ook:

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert...

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...