Vlaams Belang protesteert tegen de onnodige afbraak woningen Doel

Image
oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebroken
BEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft een sloopaanvraag ingediend voor 15 woningen in de Camermanstraat, 16 in de Havenweg en 9 in de Engelsesteenweg.

 

De gemeente Beveren heeft reeds voor 28 woningen positief advies gegeven. Volgens Vlaams Belang Beveren ontbreekt voor de andere woningen het technisch verslag of een bijkomend advies. Na deze eerste golf van sloopaanvragen zijn de andere straten aan de beurt. Nog volgens VB zou het de bedoeling zijn om elk gebouw dat eigendom is van de Maatschappij en niet meer bewoond is afbreken. Enkel de woningen die palen aan woningen die nog in eigendom zijn van eigenaars of andere instanties worden niet bedreigd.Onder de bedreigde woningen bevinden zich heel wat waardevolle gebouwen, een aantal werden ook opgenomen in een erfgoedgids met vermelding van hun karakteristieke eigenschappen.  Voor deze woningen werd een bijkomend advies aan Monumenten en Landschappen gevraagd. Vermoedelijk zal dit hoogstens een uitstel van enkele weken met zich meebrengen.

 

De gemeente Beveren heeft vorig jaar in haar actieplan een paragraaf over renovatie, toezicht en opbouwwerk opgenomen. Door de nieuwe sloopplannen lijkt dit een doekje voor het bloeden. De gemeente stemt in met het zogenaamde besliste beleid van de Vlaamse regering. Vlaams Belang Beveren verwijdt de gemeente voor geen enkele bedreigde woning inspanningen te leveren om de sloop te vermijden. “Dankzij de medewerking van de gemeente dreigt het patrimonium van Doel en het unieke dambordpatroon onherroepelijk beschadigd te worden. Nochtans zou de gemeente heel wat kritische vragen kunnen stellen en weerwerk kunnen bieden tegen deze onnodige en onaanvaardbare afbraak.”, klinkt het kritisch bij het Vlaams Belang. 

 

Bruno Stevenheydens: “Dergelijke verminking van een dorp is onnodig. Zowel de Vlaamse regering als de gemeente Beveren houden er rekening mee dat er geen verdere havenuitbreiding komt. In de zogenaamde relictenvisie van de gemeente wil men de kerk, kerkhof, molen en enkele andere gebouwen bewaren in een niemandsland. Zowel voor de huidige bewoners als de vele bezoekers is het onbegrijpelijk dat men momenteel 2/3 van het dorp wil slopen. Namens het Vlaams Belang zal ik bij elke sloopaanvraag de nodige vragen stellen.”

 

Lees ook:

DOEL/BEVEREN. Nadat de rechtbank van Dendermonde uitspraak deed dat de verdere afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever van woningen in Doel mocht worden verder gezet, kwamen er heel wat...

DOEL. De rechter in Dendermonde verbiedt de afbraak van veertig woningen in het dorp Doel. "De sloop van de huizen is enkel bedoeld om de overblijvende inwoners weg te jagen", redeneert...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...