Actiecomité wil geen met PFOS vervuilde grond op SVK-stort

SINT-NIKLAAS. Actiecomité ‘Asbeststort Dicht’ dat ijverde voor de sluiting van het SVK-stort vreest dat er met PFOS vervuilde grond uit Zwijndrecht zal worden gebruikt om het SVK-stort af te dekken.  Volgens het actie zijn de stortplaats en kleiputten van SVK een mogelijke locatie waar de vervuilde Oosterweelgrond zal gestort worden. Het actiecomité vreest voor een PFOS-vervuiling in Sint-Niklaas en vraagt de betrokken partijen om geen vervuilde grond te dumpen op de SVK-stortplaats en -kleiputten. 

"Gezien de huidige context vragen we om op de stortplaats van SVK geen Oosterweel gronden te aanvaarden. Risicobewaking in functie van de lokale volksgezondheid moet absoluut prioritair zijn. De stortplaats en kleiputten van SVK bevinden zich op 25 meter ten opzichte van permanente bewoning. Dit ontbreken van enige veiligheidsperimeter is een factor die het risico op blootstelling danig verhoogt.", klinkt het.  (mb)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. SVK heeft geen beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen na de beslissing van minister Joke Schauvliege om het asbeststort in de Langshalsbeekstraat te sluiten. Het...

SINT-NIKLAAS. Vlaams minister Joke Schauvliege wijst het beroep van SVK tegen de sluiting van het stort aan de  Langshalsbeekstraat af. Na de eerste sluiting wilde SVK het stort openhouden voor...

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas geeft een negatief advies voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de opheffing van de vergunning voor de exploitatie van het asbeststort nabij de...

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft een gunstig advies gegeven voor de opheffing van de milieuvergunning van SVK voor de exploitatie van het asbeststort. De procedure hiervoor werd...

REGIO. Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVK) heeft haar woningbestand uitgebreid met een woning met twee appartementen in de Kleine Laan in Sint-Niklaas. Daarmee heeft het kantoor 250 woningen...

SINT-NIKLAAS. Eigenaars van woningen die wel hun woning willen verhuren maar niet geen tijd willen spenderen aan de rompslomp die er mee gepaard gaat, kunnen beroep doen op het Sociaal...