Ook Sint-Gillis-Waas in lokaal pact

SINT-GILLIS-WAAS. In navolging van o.a. Beveren en Lokeren heeft ook Sint-Gillis-Waas concrete plannen om toe te treden tot het lokaal pact. De vraag om toe te treden werd op de jongste gemeenteraad gesteld.

 

Het lokaal pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse gemeenten (en provincies). Het houdt voor beide partijen een engagement in om vrijwillig en op loyale wijze gemaakte afspraken uit te voeren. 
Het engagement van de Vlaamse Regering bestaat voornamelijk uit de overname van een deel van de schuld van onze gemeente ter waarde van 100 euro per inwoner. Concreet betreft het voor Sint-Gillis-Waas een bedrag van 1.816.400 Euro. Het gaat hier wel om reeds bestaande schulden m.a.w. de investeringen in het centrum vallen hier niet onder. De constructie bestaat erin dat de Vlaamse Regering een deel van de gemeentelijke schulden onmiddellijk aflost.


Het engagement van de gemeente bestaat er in om met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen enkele nieuwe belasting in te voeren en een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit te voeren tot en met aanslagjaar 2012.  (mb)

 

Lees ook:

LOKEREN. De Vlaamse Regering had een begrotingsoverschot, en verklaarde zich daarom bereid tot een aantal financiële tegemoetkomingen naar de gemeenten toe. Gemeenten, die daar wensen van te...

vlnr: Peter De Witte (Open VLD), Burgemeester Filip Antheunis (Open VLD), 1ste schepen Filip Liebaut (CD&V)LOKEREN. Stad Lokeren gaat een lokaal pact aan met de Vlaamse Regering, waarbij de Vlaamse...

BEVEREN. Gemeenteraadslid Tom Roskam heeft in de gemeenteraad er op gewezen dat de gemeente het lokaal fiscaal pact nog niet ondertekende. Burgemeester van de Vijver trad hem bij maar...