Beveren gaat fiscaal pact tekenen

BEVEREN. Gemeenteraadslid Tom Roskam heeft in de gemeenteraad er op gewezen dat de gemeente het lokaal fiscaal pact nog niet ondertekende. Burgemeester van de Vijver trad hem bij maar antwoordde dat de gemeente dat zeker niet vergeten was en dat het aan de gemeenteraad in de zitting van eind mei zal worden voorgelegd. Dat is meteen ook de laatste kans want het plan loopt tot 31 mei.

 

Eind 2007 lanceerde Vlaams minister van Financiën en Begroting Van Mechelen de idee om de Vlaamse steden en gemeenten 600 miljoen euro – of 100 euro per inwoner – ter beschikking te stellen voor het afbouwen van hun schulden. Deze idee is inmiddels heel concreet uitgewerkt in een Lokaal Pact.


Op 1 februari stelde de Vlaamse regering de definitieve versie van dat pact met de gemeenten vast. Om dit pact met de Vlaamse regering te kunnen ondertekenen, moeten de gemeenten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
-    De gemeente verbindt er zich toe haar belastingen met betrekking tot het jaar 2009 niet te verhogen.
-    De gemeente verbindt er zich toe de forfaitaire belasting op huisvuil af te schaffen.
-    De gemeente verbindt er zich toe om geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen meer op te leggen.
-    De gemeente verbindt er zich toe de belasting op kantoorruimten en op tewerkgesteld personeel af te schaffen.
-    De gemeente voert een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscaliteit.

 

Alleen door middel van een gemeenteraadsbeslissing kunnen steden en gemeenten toetreden tot het pact. Aangezien Beveren aan al deze voorwaarden voldoet of hiervoor al de nodige princiepsbeslissingen heeft genomen, zal ingestapt worden. (R.D.)

 

Lees ook:

LOKEREN. De Vlaamse Regering had een begrotingsoverschot, en verklaarde zich daarom bereid tot een aantal financiële tegemoetkomingen naar de gemeenten toe. Gemeenten, die daar wensen van te...

SINT-GILLIS-WAAS. In navolging van o.a. Beveren en Lokeren heeft ook Sint-Gillis-Waas concrete plannen om toe te treden tot het lokaal pact. De vraag om toe te treden werd op de jongste gemeenteraad...

vlnr: Peter De Witte (Open VLD), Burgemeester Filip Antheunis (Open VLD), 1ste schepen Filip Liebaut (CD&V)LOKEREN. Stad Lokeren gaat een lokaal pact aan met de Vlaamse Regering, waarbij de Vlaamse...