Sporting Burcht heeft ambitie

Image
Voorzitter Marc Claes hield een gelegenheidstoespraak waarin hij ook de nadruk legde op het belang van de jeugdwerking.
BURCHT.In de cafetaria van Sporting Burcht werd de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie aangeboden. Daarop waren ook burgemeester Willy Minnebo en schepen van sport Kris Herremans aanwezig. En om in de lijn van de gemeentepolitiek te blijven voegen we er ook aan toe dat ook gemeenteraadslid Bruno Bijl aanwezig was. Hij was daar natuurlijk niet weg te denken want zoon Kristof is er een vaste waarde in het eerste elftal. Heel wat sponsors toonden ook hun gebondenheid met Sporting.

Het was voorzitter Marc Claes die iedereen verwelkomde en daarna terugblikte op de heenronde van de huidige competitie en keek naar de nabije toekomst. Heel wat aandacht hechtte hij aan de jeugd. Op dat vlak kende het seizoen maar een slechte start voor de knapen die wel met een ploeg waren ingeschreven maar toch niet over voldoende spelers beschikte om een seizoen door te maken. Er werd beslist dus niet te starten.

Image
Na de spreekbeurten werden de aanwezigen vergast op een gastronomisch hapje.
Maar belangrijker was het positieve nieuws  dat van bij de allerjongsten kwam met de aangroei van de duiveltjes en de préminiemen. Er kwam een tweede préminiemenploeg. Dat is hoopvol voor de toekomst en het is altijd goed vast te stellen dat de club, dankzij de vele inspanningen, opnieuw jong talent aantrekt. Er kan bij Sporting ook niet naast gekeken worden dat het de bedoeling is de jongeren een degelijke opleiding te geven met bijkomend de mogelijkheid later door te groeien. "Het jeugdbeleid loopt nu naar behoren. Dankzij de inzet van het ganse jeugdteam en de randbegeleiding lijkt dit prima op de rails te staan. Op dit vlak oogt de toekomst rooskleurig", aldus voorzitter Claes.

De voorzitter spaarde zijn dank niet voor de jeugdtrainers en begeleiders maart hij deed ook een oproep in de richting van degenen die zich geroepen voelen om bij de aan de gang zijn expansie te helpen. "Wij zorgen voor de begeleiding, cursussen en een gegarandeerde familiale ontvangst, ik zou zeggen: alvast van harte welkom!", zo sprak een enthousiaste voorzitter.

Image
Schepen Herremans sprak namen het gemeentebestuur.
Maar op vlak van de accommodatie was er ook nieuws. Omwille van veiligheid in gebouwen moeten er al van bij het seizoensbegin maatregelen getroffen worden. "De nieuwbouwboot is gezonken", aldus Marc Claes, "Wie de flandria nog eens wilden zien voorbijvaren zijn er aan voor de moeite." Maar toch werden er in 2008 niet stil gezeten en er werden plannen gemaakt voor een nieuwbouw en uit de contacten met de bevoegde diensten werd het bestuur heel wat wijzer omtrent verordeningen, legale vereisten en mogelijke subsidies. Er zit daar nog steeds de vereffening van Waaslandia zaliger in natuurlijk en zo moest de voorzitter de conclusie als volgt omschrijven: "Van een volledige nieuwbouw kan nu geen sprake zijn."

Toch dringen zich noodzakelijke aanpassingen op. Zo werden de financies wat gericht naar renovatie van de sanitaire installaties. Nog dit seizoen gaan, enkele muurtjes neer en zullen herplaatst worden, de daken

Image
Er was ook een tombola en René Van Hoof en er was zoveel volk dat René Van Hoof met een bord met de uitslag op moest rond gaan.
worden van een nieuwe geïsoleerde bedekking voorzien, er komt centrale verwarming en een gecentraliseerd waterverwarmingssysteem zal worden geplaatst. Er zal ook getracht worden om de binnen- en buitenafwerking op te frissen zodat tegen midden 2010 over Sporting Burcht zal kunnen gezegd worden dat ze een geslaagde renovatie hebben doorgevoerd.
Wat de sportieve prestaties betreft wees de voorzitter er op dat het altijd beter kan met de eerste ploeg. "Mogelijks waren wij bij de aanvang van het seizoen iets te ambitieus gezien de jonge leeftijd van de ploeg. Maar laat het ons positief bekijken en er ook iets uit leren."
Het is inderdaad niet aan alle ploegen gegeven dat de eigen jeugd er een goede doorstroming kent. "Maar", aldus voorzitter Claes, "We willen onze aandacht toch ook richten op het bevestigen van de prestaties en op een wekelijks gezonde ambitie om hogerop te geraken."

Het ligt ook in de bedoeling om vanaf komend seizoen een, bredere kern samen te stellen. Meer ervaring in alle gelederen. Dat moet leiden naar een mentaliteitswijziging die zich resulteert in het gaan naar een team dat er steeds voor gaat concurrentie te verkrijgen op zowat alle posities.

De voorzitter besloot: "Laten we hopen dat we in dit kader de juiste spelers kunnen aansluiten".

Image
Eén van de beloftevolle spelers bij Sporting is Kristof Bijl. Hij is de zoon van het gemeenteraadslid Bruno Bijl.

Schepen Herremans dankte het bestuur voor de uitnodiging en pikte direct in op de ‘flandria’ die aan het zinken is. Hij wees erop dat de gemeente de perfecte pomp heeft om die flandria leeg te pompen zodat hij terug verder kan. Dat kan gebeuren onder de vorm van subsidies, zodat Sporting zaken kan realiseren die het voor ogen heeft. "We werken er graag aan mee in de mate van het mogelijke", aldus de schepen die besloot met naar Obama te verwijzen die toch ook zei: "We kunnen het." (Rolf Duchamps)