Werken Sigmaplan Prosperpolder stil door zandgebrek

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en schorren, onderhevig aan eb en vloed, ontstaat. De eerste fase van de werken is afgelopen. De 300.000 m³ zand, voorzien voor de bouw van een ringdijk, is op.

De nieuwe ringdijk die het getijdengebied moet afgeschermen wordt 9 meter hoog en 4,7 kilometer lang.  Voor de aanleg van de dijk gebruikt Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) gebruikt zand, gerecupereerd uit andere werken en onderhoudsbaggerwerken. Er was 300.000 m³ zand voorzien maar dat is nu allemaal op, terwijl er nog flink wat zand nodig is. Omdat er niet meteen baggerwerken kunnen starten om nieuw zand aan te voeren, liggen de werken nu stil. "Al bij de planning werd rekening gehouden met dit soort omstandigheden. Nu het bouwverlof is begonnen, zal de werf er even rustig bijliggen. Er wordt gepland om in het najaar terug te starten met de aanvoer van zand en het opspuiten. Alvorens de opspuitwerken terug kunnen beginnen, zijn er nog enkele voorbereidingswerken nodig. Die kunnen starten vanaf 17 augustus. Zodra het zand er is, kan de tweede fase van het project gestart worden en gaat de aanleg van de nieuwe dijk verder", aldus Dorien Verstraete, projectingenieur bij W&Z.

Ook de infokeet is tijdens het bouwverlof gesloten. Het infopunt is vanaf maandag 3 augustus opnieuw open. (mb)

 

Lees ook:

Zand uit de Schelde verhuist naar de Hedwige-Prosperpolder als bouwsteen van de ringdijk rond het nieuwe getijdengebied.PROSPERPOLDER. Afgelopen zomer klonk het nog dat Waterwegen en Zeekanaal NV...

Het Sigmaplan moet de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.ANTWERPEN. De overstromingsgebieden die momenteel worden aangelegd in het kader van het Sigmaplan zullen de waterkwaliteit van de...

Doel 2020 hoopt dat de Nederlandse beslissing minister-president Peeters tot bezinning kan brengen. In Doel zelf is het overduidelijk hoe ze over het beleid van de regering Peeters denken.DOEL. De...

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de...

De afgevaardigden van de actiegroep zetten hun standpunt uiteen. PROSPERPOLDER. Het initiatief van het Beverse gemeentebestuur om een Beeldbank aan te leggen over Prosperpolder is bij het...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...