Speelbos en geboortebos kaderen in een groene en landelijke gemeente

Image
Het speelbos-geboortebos met op de achtergrond de gebouwen van het domein Hof Ter Welle.
BEVEREN. De gemeente Beveren is weer een stuk rijker geworden door het aanleggen van een speelbos waarin ook het geboortebos een plaats heeft gekregen. Het domein "Hof ter Welle" vormt nu ook een mooi geheel met de omgeving.   Het tehuis Hof ter Welle is een residentiële voorziening voor bijzondere jeugdbijstand die instaat voor de begeleiding van een 30-tal jongeren, kinderen en gezinsleden in problematische opvoedingssituaties. Schepen Werner Maes heeft er een erezaak van gemaakt om het speelbos en geboortebos degelijk uit te bouwen samen met zijn groendienst.

De parkzone is gelegen achter het prachtige kasteel Hof ter Welle. In 1992 werd hier een ontwikkelingsplan voor gans de zone opgesteld en in maart van dat jaar  was er hier een grote boomplantactie in deze zone van het zogeheten "Oud Geestelijk Hof". Het was een initiatief van de dienst Parken en Plantsoenen in samenwerking met de leerlingen van het toenmalige 5de leerjaren van de gemeentelijke basisscholen. Er werden hier hoogstammige bomen, struiken en fruitbomen aangeplant die momenteel reeds hoog zijn ontwikkeld.

In de loop der jaren is dit gedeelte tussen de Bosdamwijk en de Meersenwijk, gewijzigd in het voordeel van de zwakke weggebruikers door het aanleggen van verschillende zachte voetgangers- en fietsverbindingen doorheen gans deze zone. Reeds van bij de bouw van de Bosdamwijk in de jaren Vijftig-zestig was er een bekende wegel tussen Bosdam- Cretenborchlaan en het Hof Ter Welle.
Er is nu ook een verbinding naar de N-70, via het poortgebouw van Hof ter Welle en de Anna-Piersdreef.
Het werd dus in 1992 voor de helft aangeplant volgens het ontwikkelingsplan onder de noemer "speelbos." Het ontbrekend perceel van 15.640 m werd door de gemeente in het najaar van 2008 aangekocht. In 2009 was er een actie "Plant 1 miljoen bomen voor Vlaanderen" omdat het hier één van de bosarmste gebieden van Europa is. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen wilde iedereen aan het planten krijgen.

Image
Schepen Werner Maes is verantwoordelijk voor de uitbouw van de zone.
Schepen Maes: "Onze vraag bij de groendienst was: kan de gemeente Beveren hierin een steentje bijdragen? Een bos symboliseert ook de wens dat elk individu, zowel mens als dier, moet kunnen opgroeien in een gezonde en groene wereld. Als bestuur zijn we ook bezorgd voor onze leefomgeving, nu in deze tijd maar ook in de toekomst. Bomen symboliseren niet alleen het leven, zij zijn ook letterlijk onmisbaar in ons leven Zij nemen onze verbruikte lucht op en geven ons in ruil daarvoor zuurstof die we nodige hebben om te leven. Ze voeden ons met hun vruchten, ze leveren hout om ons te verwarmen en om allerlei voorwerpen van te maken en in de zomer leveren ze ons schaduw waarin we kunnen uitblazen.

Onze gemeente heeft dus de uitdaging aangegaan om 5000 nieuwe bomen aan te planten."
En daar werd echt werk van gemaakt. Voor inwoners van Beveren die een eigen tuin hadden en daarin één of meerdere bomen wilden planten, was er een verkoop van een assortiment van bomen aan een zeer lage prijs. Men kon kiezen uit verschillende boomsoorten waaronder  beuk, zomereik en zelfs fruitbomen. De gemeente gaf per aangekochte boom, een financiële bijdrage.
Voor mensen die geen tuin hadden en toch een boom wilden planten, konden voor 5 euro een ticket kopen en konden dan ook op een bepaalde grond een boom planten. Als derde groep waren er dan de bedrijven. Zij konden bomen kopen om zelf te planten op hun terreinen.

Eén van deze bedrijven was Waasland Automotive. Dit gekende familiebedrijf van de Ford Garage  was verhuisd naar het bedrijventerrrein Pareinpark. Deze garage heeft het speelbos grotendeels ook gesponsord dankzij de donaties die hun klanten en leveranciers hadden gegeven naar aanleiding van hun  plechtige opening.

geboortebos

Het volgende hoofdstuk dat de groendienst en schepen Werner Maes lieten schrijven was de actie rond het geboortebos. Elk kindje in Beveren geboren, of geadopteerd in 2009 kreeg een boom in het nieuwe speelbos van op het domein Hof ter Welle. "Met dit initiatief wilden ook de gezinsbond en de groendienst aanknopen bij de eeuwenoude traditie: namelijk de geboorte van een kind vieren met het planten van een boom", aldus de schepen "In 2009 waren er maar liefst 487 kindjes geboren, waarop er 182 hadden gereageerd voor het symbolisch planten van een geboorteboom  Daarom hadden we deze niet allemaal ineens uitgenodigd maar hebben we enkele deelgemeenten gegroepeerd." 

Image
In het gebied ligt ook een waterpartij.
Nu alles werd uitgevoerd had schepen Maes ook een uitnodiging klaar voor de ouders en familie en vrienden: "Ik zou hen één ding willen vragen. Ik hoop dat het planten van de geboorteboom geen eenmalig bezoek was. Men kan hier doorheen dit domein tijdens het weekend, prachtige wandelingen maken met het gezin, rondkuieren en zalig genieten van de natuur."

Nog dit jaar zal de groendienst in dit bos gazon aanleggen en nog enkele speeltuigen plaatsen. Het speelbos zal in de toekomst nog met een brug gekoppeld worden aan het park 'Hof ter Welle'. Wie wil kan dan ook nog verder wandelen naar het prachtige natuurdomein op Hof Ter Saksen met het schitterend kasteel. Dat domein is ook 20 ha groot met prachtige wandeldreven, natuurtuin, hoogstamboomgaard.  Vorig jaar werd daar ook een geboortebos ingehuldigd van 3 ha groot. Hof ter Saksen geeft ook gelegenheid om iets te drinken.
Schepen Werner Maes besloot: "Als bestuur bewijzen we weer eens dat we  ‘het groene en landelijke karakter’ van onze gemeente hoog in het vaandel dragen.  Mijn vurige wens als schepen van de groendienst is dan ook: laat ons verder blijven werken aan een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en zich te ontspannen." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Beveren heeft voldoende groen

BEVEREN. Op 16 april berichtte de krant De Standaard over de beschikbaarheid van natuur in gemeenten. Volgens het aangehaalde onderzoek van Natuurpunt Vlaanderen, dat stelt dat drie miljoen...

Speelbos De Vaag geopend

WAASMUNSTER. Op zaterdag 20 oktober is het vernieuwde speelbos De Vaag feestelijk geopend. Dit bos- en heidecomplex van 9 hectare werd door het Regionaal Landschap Schelde-Durme ingericht als speel- en...

Stekene koopt speelbos

STEKENE. Stekene trekt 75.000 euro uit voor de aankoop en inrichting een speelbos. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van de jeugdbewegingen uit de gemeente. (mb)

sp.a wil meer aandacht voor speelbossen

STEKENE. Gemeenteraadslid Christophe Creve (sp.a) was te weten gekomen dat er nood was aan bossen en terreinen waar de jeugdbewegingen terecht kunnen om te spelen. Er heerste ook nogal wat...

Beveren plant speelbos aan Hof ter Welle

In januari 2009 plantte Beveren een geboortebos aan Hof ter Saksen. Nu komt er een speelbos aan Hof ter Welle.BEVEREN. Beveren doet actief mee aan de actie '1 miljoen bomen in Vlaanderen' van de...