N-VA reageert verbaasd op open brief Cd&V

Artikelindex

BEVEREN. N-VA Beveren reageert verbaast op de open brief van Cd&V. Daarin verklaart Cd&V waarom de samenwerking met N-VA is stopgezet. De brief bevat onder meer een tijdslijn die begint met de manier waarop het aantal gemeenteraadsleden sinds de verkiezingen in 2006 is gegroeid, de opname van drie N-VA in de fractie tot het stopzetten van de samenwerking. Volgens de brief "weigerden de N-VA-raadsleden tot ieders verrassing de begroting goed te keuren. Door deze houding heeft N-VA Beveren zich automatisch uit de meerderheid gezet." "Niet waar,", reageert N-VA, "de realiteit ziet er anders uit".

"Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beschikte N-VA over één raadslid. N-VA was geen vragende partij om de heer A. Kegels aan te duiden als  schepen. Door de overstap van raadslid Johan Smet van Kartel Pro naar N-VA, het vroegtijdig overlijden van ons CD&V-raadslid Geert Linthout die werd opgevolgd door een N-VA-kandidaat en het overlopen van Vlaams Belang-boegbeeld Stevenheydens beschikte N-VA zonder verkiezingen plots over vier raadsleden. De afgelopen jaren is de samenwerking steeds goed verlopen. De weinige voorstellen die vanuit N-VA kwamen, zoals het toekennen van een straatnaam voor dokter De Paepe, de aanschaf van defibrillatoren en een goede invulling van het openbaar domein, werden door ons uitgevoerd.", schrijft Cd&V in haar brief. "Sinds deze zomer zijn de N-VA raadsleden op verschillende punten afstand beginnen nemen van het gevoerde beleid, zelfs van punten die zij wel hadden goedgekeurd. Dit vertaalde zich in tegenstemmen of onthoudingen op de gemeenteraad. De nakende gemeenteraadsverkiezingen zullen hier allicht niet vreemd aan zijn. De voorbije gemeenteraad waar de begroting ter goedkeuring werd voorgelegd, weigerden de N-VA-raadsleden tot ieders verrassing deze goed te keuren. Door deze houding heeft N-VA Beveren zich automatisch uit de meerderheid gezet. Wij betreuren deze houding."

N-VA reageert verbaasd en spreekt van onjuiste informatie die verspreidt wordt. "De realiteit ziet er anders uit!", zegt Jens De Wael. "Sinds wij steeds nadrukkelijker onze plaats begonnen op te eisen op het Beverse politieke toneel heeft het college N-VA Beveren systematisch buiten alle dossiers gesloten. N-VA heeft nochtans steeds nadrukkelijk verkondigd het bestuursakkoord te respecteren en haar verantwoordelijkheid op te nemen. In de OCMW-raad en de Huisvestingsmaatschappij verloopt de samenwerking wel goed en in wederzijds respect. Wij zien geen verband met de houding van het college, en zullen ook hier onze verantwoordelijkheden blijven opnemen."

Ook Bruno Stevenheydens, kop van jut in de Cd&V-brief wegens 'extreme standpunten in het verleden", reageert: "Ik betreur dat er in het bericht van CD&V op de man wordt gespeeld. De persoonlijke beschuldigingen van extremisme zijn echt onfatsoenlijk. Vanaf het ogenblik dat ik lid werd van N-VA heeft enkel de burgemeester mij als een paria behandeld. Dit mag nu wel echt eens gaan stoppen. Besturen doe je op basis van dossierkennis, visie en samenwerking; niet door andere mensen uit te sluiten. Tenslotte mag ik echt wel zeggen dat het merendeel van de CD&V raadsleden mijn toetreden tot N-VA sportief heeft opgenomen."

Tot slot vraagt N-VA om de vier mandatarissen correct weer te geven op de gemeentelijke website. (mb)


Open Brief

Beste inwoners,

 

Zoals u wellicht hebt vernomen via de pers is de samenwerking tussen CD&V en N-VA binnen onze gemeente volledig stopgezet. CD&V vindt het belangrijk u hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en vooral de juiste reden toe te lichten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beschikte N-VA over één raadslid. N-VA was geen vragende partij om de heer A. Kegels aan te duiden als  schepen. Door de overstap van raadslid Johan Smet van Kartel Pro naar N-VA, het vroegtijdig overlijden van ons CD&V-raadslid Geert Linthout die werd opgevolgd door een N-VA-kandidaat en het overlopen van Vlaams Belang-boegbeeld Stevenheydens beschikte N-VA zonder verkiezingen plots over vier raadsleden.

De afgelopen jaren is de samenwerking steeds goed verlopen. De weinige voorstellen die vanuit N-VA kwamen, zoals het toekennen van een straatnaam voor dokter De Paepe, de aanschaf van defibrillatoren en een goede invulling van het openbaar domein, werden door ons uitgevoerd.

Drie van de vier N-VA-raadsleden werden opgenomen in onze gezamenlijke gemeenteraadsfractie, de heer Stevenheydens (vroeger Vlaams Belang-boegbeeld), gezien zijn extreme standpunten in het verleden, niet. Sinds deze zomer zijn de N-VA raadsleden op verschillende punten afstand beginnen nemen van het gevoerde beleid, zelfs van punten die zij wel hadden goedgekeurd. Dit vertaalde zich in tegenstemmen of onthoudingen op de gemeenteraad.

De nakende gemeenteraadsverkiezingen zullen hier allicht niet vreemd aan zijn.

De voorbije gemeenteraad waar de begroting ter goedkeuring werd voorgelegd, weigerden de N-VA-raadsleden tot ieders verrassing deze goed te keuren. De begroting is het beleidsdocument bij uitstek. Dit bevat de instrumenten om beleid te kunnen voeren. Zonder begroting kan een gemeente trouwens zijn taak van dienstverlening ook niet meer uitvoeren. Een partij die beslist om de begroting niet goed te keuren, kan moeilijk pretenderen dat ze tot de meerderheid behoort.

Door deze houding heeft N-VA Beveren zich automatisch uit de meerderheid gezet.

Wij betreuren deze houding. De afgelopen jaren is er hard gewerkt en goed bestuurd. Het is zeker nog niet af. Veel is gerealiseerd, veel is in voorbereiding en veel dient nog gerealiseerd.

CD&V wil verder gaan voor inhoud en dit op basis van ervaring.

Op deze manier voeren wij, zoals afgesproken, de beleidsnota verder uit en werken wij verder aan een bruisend Beveren.

 

Vriendelijke Groeten,

CD&V Beveren

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Op donderdag 6 mei 2010 keurde de partijraad van de N-VA de lijsten voor de verkiezingen van 13 juni goed. Opvallend hierbij is de stevige Sint-Niklase vertegenwoordiging. Voor de...

Koen De Clercq stapt op als voorzitter van CS&V-Temse.TEMSE. Koen De Clercq vindt na 10 jaar voorzitterschap bij CD&V-Temse dat het opnieuw tijd is voor een frisse wind in de partij. De...

N-VA deed het goed bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.REGIO. Zenuwachtig afwachten. Dat is wat heel wat politici deden in de statige ontvangstzaal van het Sint-Niklase stadhuis waar pers...

SINT-NIKLAAS. Op zondag 7 juni stemt Sint-Niklaas per computer bij de Vlaamse en Europese verkiezingen. Om dat elektronisch stemmen vertrouwd te maken bij de bevolking, organiseert het stadsbestuur...

SINT-NIKLAAS. Zondag 7 juni zijn er regionale én Europese verkiezingen. Nog tot en met 6 juni kan de burger zijn mening over Europa kwijt aan de Choice Box die ons land doorkruist. De Choice...

TEMSE. Net als vele andere gemeenten, wil ook Temse  beroep doen op vrijwilligers als bijzitters bij de komende verkiezingen van 7 juni. Wie interesse heeft, kan zich tot 30 april kandidaat...