N-VA reageert verbaasd op open brief Cd&V - Open brief CD&V

Artikelindex

Open Brief

Beste inwoners,

 

Zoals u wellicht hebt vernomen via de pers is de samenwerking tussen CD&V en N-VA binnen onze gemeente volledig stopgezet. CD&V vindt het belangrijk u hiervan persoonlijk op de hoogte te brengen en vooral de juiste reden toe te lichten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 beschikte N-VA over één raadslid. N-VA was geen vragende partij om de heer A. Kegels aan te duiden als  schepen. Door de overstap van raadslid Johan Smet van Kartel Pro naar N-VA, het vroegtijdig overlijden van ons CD&V-raadslid Geert Linthout die werd opgevolgd door een N-VA-kandidaat en het overlopen van Vlaams Belang-boegbeeld Stevenheydens beschikte N-VA zonder verkiezingen plots over vier raadsleden.

De afgelopen jaren is de samenwerking steeds goed verlopen. De weinige voorstellen die vanuit N-VA kwamen, zoals het toekennen van een straatnaam voor dokter De Paepe, de aanschaf van defibrillatoren en een goede invulling van het openbaar domein, werden door ons uitgevoerd.

Drie van de vier N-VA-raadsleden werden opgenomen in onze gezamenlijke gemeenteraadsfractie, de heer Stevenheydens (vroeger Vlaams Belang-boegbeeld), gezien zijn extreme standpunten in het verleden, niet. Sinds deze zomer zijn de N-VA raadsleden op verschillende punten afstand beginnen nemen van het gevoerde beleid, zelfs van punten die zij wel hadden goedgekeurd. Dit vertaalde zich in tegenstemmen of onthoudingen op de gemeenteraad.

De nakende gemeenteraadsverkiezingen zullen hier allicht niet vreemd aan zijn.

De voorbije gemeenteraad waar de begroting ter goedkeuring werd voorgelegd, weigerden de N-VA-raadsleden tot ieders verrassing deze goed te keuren. De begroting is het beleidsdocument bij uitstek. Dit bevat de instrumenten om beleid te kunnen voeren. Zonder begroting kan een gemeente trouwens zijn taak van dienstverlening ook niet meer uitvoeren. Een partij die beslist om de begroting niet goed te keuren, kan moeilijk pretenderen dat ze tot de meerderheid behoort.

Door deze houding heeft N-VA Beveren zich automatisch uit de meerderheid gezet.

Wij betreuren deze houding. De afgelopen jaren is er hard gewerkt en goed bestuurd. Het is zeker nog niet af. Veel is gerealiseerd, veel is in voorbereiding en veel dient nog gerealiseerd.

CD&V wil verder gaan voor inhoud en dit op basis van ervaring.

Op deze manier voeren wij, zoals afgesproken, de beleidsnota verder uit en werken wij verder aan een bruisend Beveren.

 

Vriendelijke Groeten,

CD&V Beveren

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Op donderdag 6 mei 2010 keurde de partijraad van de N-VA de lijsten voor de verkiezingen van 13 juni goed. Opvallend hierbij is de stevige Sint-Niklase vertegenwoordiging. Voor de...

Koen De Clercq stapt op als voorzitter van CS&V-Temse.TEMSE. Koen De Clercq vindt na 10 jaar voorzitterschap bij CD&V-Temse dat het opnieuw tijd is voor een frisse wind in de partij. De...

N-VA deed het goed bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.REGIO. Zenuwachtig afwachten. Dat is wat heel wat politici deden in de statige ontvangstzaal van het Sint-Niklase stadhuis waar pers...

SINT-NIKLAAS. Op zondag 7 juni stemt Sint-Niklaas per computer bij de Vlaamse en Europese verkiezingen. Om dat elektronisch stemmen vertrouwd te maken bij de bevolking, organiseert het stadsbestuur...

SINT-NIKLAAS. Zondag 7 juni zijn er regionale én Europese verkiezingen. Nog tot en met 6 juni kan de burger zijn mening over Europa kwijt aan de Choice Box die ons land doorkruist. De Choice...

TEMSE. Net als vele andere gemeenten, wil ook Temse  beroep doen op vrijwilligers als bijzitters bij de komende verkiezingen van 7 juni. Wie interesse heeft, kan zich tot 30 april kandidaat...