Subsidies om leerlingen beter voor te bereiden

REGIO. Nog steeds te veel leerlingen verlaten het secundair onderwijs zonder diploma. Om daar een kentering in brengen geeft de provincie Oost-Vlaanderen projectsubsidies aan scholen om de slaagkansen van leerlingen te verhogen en hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

De provincie Oost-Vlaanderen kent aan 39 projecten een totale subsidie toe van 366 740 euro. Het gaat om scholen van de verschillende netten en verspreid over heel Oost-Vlaanderen. In ongeveer de helft van de projecten werken de scholen intensief samen met externe deskundige organisaties, hogescholen of lokale besturen. "De Provincie wil met deze subsidies vooral leerlingen ondersteunen die minder kansen hebben om een diploma te halen. Er werden vooral projecten gekozen die niet alleen de leerlingen maar ook het schoolteam versterken. Ook projecten die daarna kans hebben om een vaste plek te krijgen in de scholen en projecten die breder uitgerold kunnen worden naar meerdere scholen in Oost-Vlaanderen, kregen de voorkeur.", aldus Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs.

In onze regio gaat het om volgende projecten:

GO! Medisch Pedagogisch Instituut Kompas Sint-Niklaas dat leerlingen met autisme begrijpend leert lezen en daardoor hun slaagkansen tracht te vergroten. 

Netoverschrijdend samenwerkingsverband met GO! Medisch Pedagogisch Instituut - Kompas Sint-Niklaas, basisscholen en secundaire scholen van het GO! Scholengroep 17 : Waasland te Temse, GO! Scholengroep 18 : Schelde-Dender Durme te Dendermonde, GO! Medisch Pedagogisch Instituut - De Oase Gent, Onze Lieve-Vrouw-Presentatie Secundair Onderwijs te Sint-Niklaas, Vrije Basisschool te Tielrode, Gemeentelijke Basisschool - Spoele te Lokeren, KOHa campus Heilige Familie te Hamme, Vrije Basisschool Sint-Lutgart te Belsele, Vrije Basisschool - Sint-Bernadette te Gent en Vrije Basisschool - Sint-Vincentius te Oostakker GO! MPI Kompas kreeg de voorbije jaren projectsubsidies voor de implementatie van de rekendidactiek ‘van mechanisch naar functioneel rekenen’. In het tweede projectjaar (2017-2018) wil men verder werken aan de implementatie in ondertussen 50 scholen (van kleuter tot secundair, maar hoofdzakelijk lagere scholen).

Buitengewoon Secundair Onderwijs VTS3 te Sint-Niklaas: Sinds schooljaar 2016-2017 organiseert de school OV4: leerlingen met autisme die voorbereid worden op gewoon onderwijs/gewone arbeidsmarkt. Sociale competenties om met succes een werkplek te vinden/te houden zijn voor deze leerlingen erg moeilijk. Dit project zet, al dan niet in samenwerking met externe organisaties, acties op rond zelfinzicht, omgaan met stress en werken in teamverband.

Samenwerkingsverband tussen Lokaal Overlegplatform (LOP) Lokeren Secundair, VLOT! Scholen Lokeren, GO! Scholengroep 18 Schelde - Dender - Durme te Dendermonde, Vrij CLB Waas & Dender te Lokeren en GO! CLB Dendermonde (kabinet Lokeren). Het samenwerkingsverband heeft een project dat de negatieve spiraal in risicoklassen wil doorbreken.

Netoverschrijdend samenwerkingsverband secundaire scholen Beveren (Gemeentelijk Technisch Instituut, GO! Atheneum Beveren-Waas, Sint-Maarten Bovenschool en Sint-Maarten Middenschool). Zij werken aan welbevinden van ex-OKANleerlingen (Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers).

Samenwerkingsverband tussen Lokaal Overlegplatform (LOP) Dendermonde, Scholengemeenschap Archipel Dendermonde, Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) Waas & Dender te Dendermonde, CLB Dendermonde GO!, Scholengroep 18 Schelde-Dender-Durme te Wetteren en CLB GO! Schelde Dender Durme te Hamme. Zij hebben een project dat voorziet in vier klastrajecten om de binding van problematische spijbelaars met de klas/de school te versterken en zo de slaagkansen van deze jongeren verbeteren. 

Samenwerkingsverband tussen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas & Dender te Sint-Niklaas, Scholengemeenschap Archipel Dendermonde, Scholengemeenschap GO! Dendermonde en CLB GO! Dendermonde en GO! Technisch Atheneum Dendermonde. Dit project wil de recente wetenschappelijke inzichten rond autoritatieve schoolstijl, zelfdeterminatie en binding concreet toepassen op het spijbel-, tucht- en studiekeuzebeleid van de scholen. Op die manier wil het project voortijdig schoolverlaten verminderen en leerlingen ondersteunen een positieve studiekeuze te maken.

Samenwerkingsverband tussen Stad Sint-Niklaas, Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas Basis en Secundair, Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas & Dender te Sint-Niklaas, CLB GO! Waasland te Sint-Niklaas, Scholengroep 17 Waasland te Temse en Sint-Nicolaas Scholengemeenschap. Dit project wil ongekwalificeerde uitstroom bestrijden door integraal en netoverschrijdend te werken met alle secundaire scholen in Sint-Niklaas. (mb)

 

Lees ook:

Beveren bouwt schuld verder af

BEVEREN.  Het gemeentebestuur van Beveren heeft de jaarrekening gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de gemeente verder werkt aan de afbouw van de schulden.  In 2018 werd er voor 6 000 000 euro aan...

Ruim 927.000 euro subsidie voor restauratie VTS-site

SINT-NIKLAAS. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft een erfgoedpremie van ruim 927.525 euro toegekend voor de restauratie van de VTS-site in Sint-Niklaas. Met het geld zullen het...