Kan Doel dan toch blijven?

BEVEREN. Vrijdag kwam Vlaams minister Ben Weyts met een nieuw scenario voor Doel. Het is een verfijning van het scenario dat eerder dit jaar op tafel werd gelegd. Daarin kan Doel blijven bestaan. Ook de beschermde molen en panden kunnen blijven. Nieuwe huizen bouwen in Doel zou dan weer niet kunnen. Ook aan de gehuchten rond Doel zou niet worden geraakt. In het voorstel is sprake van een nieuw dok dat moet tegemoetkomen aan de noden van MSC en de andere terminaloperatoren. Daarvoor wordt een deel van het poldergebied vlak bij het bestaande havengebied ingenomen. 

Actiegroep Doel 2020 wil verder meewerken aan dit scenario indien aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. In die voorwaarden vraagt Doel2020 om de leegstaande huizen vrij te geven en garanties voor de leefbaarheid. Ook moet de grens tussen de haven en de polderdorpen over de volledige lengte maximaal gebufferd worden. Ook vraagt Doel2020 dat er geen grote natuurcompensatieprojecten meer starten en dat landbouwers in het gebied de nodige garanties krijgen. Verder moet er werk worden gemaakt om het sluipverkeer tegen te gaan en mag er geen extra vrachtvervoer over de weg bijkomen. Met die voorwaarden lijken de gemeente Beveren en Doel2020 op eenzelfde lijn te zitten. 

Ook de gemeente Beveren wil een buffer tussen haven en de dorpen en een betere mobiliteit in de regio. "De realisatie van de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven, de realisatie van parallelwegen langsheen de E34 en E17, de verbinding van N70 en E34 en de werken aan de Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel zijn voor ons onlosmakelijk  met het voorliggende project  verbonden. Door bv. de nodige aanpassingen van concessievoorwaarden in het havengebied en door duidelijke percentages op te leggen aan de concessiehouders zal  er  gestreefd worden naar een reductie van het vrachtverkeer. Deze verschillende maatregelen zijn eerste, maar zeer belangrijke stappen voor meer leefbaarheid. Als we onze gemeenschappen leefbaar willen houden dan moeten we gedurfde beslissingen nemen. Een scheiding van het lokale en bovenlokale verkeer en het weren van doorgaand vrachtverkeer is hiervoor een heel belangrijke stap.", zegt Jens De Wael, voorzitter N-VA Waasland. (mb)

 

Lees ook:

Beveren 2020 wil waterbus naar Doeldorp

BEVEREN/DOEL. Beveren 2020 ijvert al geruime tijd voor een extra halte voor de waterbus in Doel. Daar is volgens de beweging nog potentieel: de kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de...

Haven breidt uit en Doel kan blijven

BEVEREN. De Vlaamse overheid heeft het plan 9-bis voor de uitbreiding van de Antwerpse haven goedgekeurd. Daarmee komt er geen Saeftinghedok maar wordt het Deurganckdok uitgebreid. Doel en de...

"Samenwerking met Zeebrugge is onvermijdelijk"

BEVEREN. De groei van de haven van Antwerpen botst op haar grenzen. Dat zegt actiegroep Doel 2020. Mede dankzij de toename van containertrafiek tot 11 miljoen ton loste de haven van Antwerpen de...