Extra maatregelen in strijd tegen aanhoudende droogte

BEVEREN. In de strijd tegen de droogte neemt Beveren extra maatregelen bovenop de maatregelen van door Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers. 

De gemeente gebruikt al langer grondwater dat door aannemers bij grote bouwwerven is opgepompt. Omdat dat nu niet meer volstaat, is Beveren met Aquafin rond de tafel gaan zitten. In plaats dat Aquafin gezuiverd afwater in de watergangen loost, kunnen de gemeente en aannemers die opdracht van de gemeente werken nu grote volumes direct afnemen van de waterzuiveringsstations in Sint-Niklaas en de Nerenhoek in Vrasene. Dat kost 160 euro per maand. Dit water wordt onder meer gebruikt voor het reinigen van de straten en het besproeien van de voetbalvelden.
Ook landbouwers kunnen vanaf nu na telefonische afspraak met Aquafin van Nerenhoek gebruik maken. Zij kunnen een afspraak maken via het nummer 03 750 29 20.

verzilting polder

Om de verzilting van de polders tegen te gaan, vroeg burgemeester Marc Van de Vijver op vrijdag 20 juli aan de Dijkgraaf ad-interim om de betonsluis in Kallo tijdelijk af te sluiten. Via die weg verdwenen immers grote hoeveelheden water, afkomstig uit onder meer het waterzuiveringsstation Nerenhoek, in de Schelde. Door het sluiten van de sluisklep wordt er dus niet meer gravitair geloosd in de Schelde en wordt een buffer in de Bazeput gecreëerd. Het is deze buffer die dan tegendruk stroomopwaarts creëert. Deze tegendruk heeft een gunstig effect op de verzilting en droogte. Het effect van deze maatregel is nu al duidelijk merkbaar aan de waterstanden.  De dienst Leefmilieu houdt het zout- en zuurgehalte van het water van de Stenengoot en de Bazeput in de gaten. Als dat zout- en zuurgehalte voldoende laag blijft, zal de gemeente aan de gouverneur toelating vragen om op deze locaties toch water te mogen oppompen. 

andere maatregelen

Verder mag de aannemer voor het bewateren van de bloemenmanden, -potten en -pilaren in het straatbeeld enkel regenwater uit z’n eigen spaarkbekken gebruiken. Ook het gemeentelijk wagenpark wordt niet meer gewassen en fonteinen op drinkwater zijn uitgeschakeld. 

De gemeente Beveren onderzoekt of het nog bijomende acties moeten nemen om drinkwater te besparen. Tegelijkertijd wordt onderzocht of de genomen maatregelen een permanent karakter kunnen krijgen.  (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de maatregelen versoepeld waarmee het de waterschaarste wil tegengaan. De periode waarin land- en tuinbouwbedrijven mogen besproeien is uitgebreid naar 18...

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft...

REGIO. De extreme droogte brengt brandgevaar met zich mee. Een klein vuurtje kan razendsnel uitgroeien tot een grote brand. In onze provincie is brandfase geel van kracht. Dat betekent dat er geen...

REGIO.  Oost-Vlaams gouverneur Briers neemt extra maatregelen tegen de aanhoudende droogte.  Er geldt met onmiddellijke ingang een oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Als...

BEVEREN/DOEL. Na verschillende feiten van vandalisme werd tijdens een overleg tussen bewoners van Doel, de lokale politie en het gemeentebestuur enkele veiligheidsmaatregelen beloofd. Na meer...

SINT-GILLIS-WAAS. Er rijzen vragen over de droogte die waar onze regio voor de zomer mee te maken had. De FOD Economie voert daarom onderzoek om de langdurige droogte als landbouwramp te laten...