Landbouwers mogen water oppompen voor dieren

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de maatregelen versoepeld waarmee het de waterschaarste wil tegengaan. De periode waarin land- en tuinbouwbedrijven mogen besproeien is uitgebreid naar 18 uur tot 10 uur. Ook het besproeien van moestuinen en sportvelden mag vanaf nu vanaf 18 uur. Het verbod op het oppompen van water uit niet bevaarbare waterlopen is niet meer van toepassing als het moet dienen als drinkwater voor eigen vee dat buiten staat. In Beveren mogen landbouwers en veehouders water oppompen uit de Stenegoot, Vliegenstal en Steenlandlaan/Keetberg. Al mag uit die laatste enkel gebruikt worden voor bepaalde gewassen. 

Uit andere waterlopen water oppompen is niet toegelaten. "De waterbeheerder volgt de toestand van de betrokken waterlopen van nabij op, en heeft het recht om de uitzonderlijke toelating op ieder moment in te trekken. Er mag door het capteren geen beschadiging aan de oevers worden veroorzaakt. De betrokken waterlopen mogen niet worden leeggepompt. Dit besluit is geldig zolang het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen geldt.", klinkt het bij de gemeente Beveren. (mb)

 

Lees ook:

Algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

REGIO. Het algemeen vuurverbod in de provincie Oost-Vlaanderen is opgeheven. Het vuurverbod was sinds 27 juli  van kracht omdat door de droogte het brandgevaar vrij groot was. Vorige week zwakte het ...

Zwijndrecht neemt maatregelen tegen sluipverkeer

ZWIJNDRECHT. Het gemeentebestuur van Zwijndrecht wil af van het sluipverkeer dat door lokale wegen naar de oprit van Linkeroever z’n weg baant. Volgens onderzoek moet minstens de helft van dat...

Waterverbruik moet (nog meer) dalen

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft dus...