Waterverbruik moet (nog meer) dalen

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft dus nodig. De provincie heeft de maatregelen nog verstrengd. Het verbod op oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen blijft van kracht en is verder uitgebreid naar afgesloten meanders. 

Verder blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken voor het wassen van auto’s, vullen van particulieren zwem- en plonsbaden, vijvers en fonteinen. Ook het besproeien van velden, grasperken en tuin blijft verboden. De moestuin of sportvelden besproeien met niet-leidingwater mag tussen 20 uur en 8 uur. Ook land- en tuinbouwbedrijven mogen enkel nog tussen 20 uur en 8 uur hun velden besproeien met niet-leidingwater. 

"Op advies van de droogtecommissie en de provinciale experts verstrengen we de maatregelen die al van kracht waren in Oost-Vlaanderen. Globaal gezien breiden we de maatregelen uit die al van toepassing waren op leidingwater, naar het gebruik van regenwater en grondwater. We voorzien hierbij wel enkele uitzonderingen, waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater tussen 20u ’s avonds en 8u ’s morgens voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. De situatie blijft ernstig en we moeten erger voorkomen. Ik wil dus nogmaals een oproep doen aan iedereen om spaarzaam te zijn met water.", aldus de gouverneur.

brandgevaar

Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer geldt daarom een vuurverbod  in de provincie Oost-Vlaanderen. Open vuur is dus verboden, net als roken in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden. Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. "We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.", klinkt het.  (mb)

 

Lees ook:

REGIO.  Om het draagvlak voor internationale solidariteit te verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden te versterken, steunt de provincie Oost-Vlaanderen verschillende projecten van...

WAASMUNSTER. Het is dit jaar de twintigste keer dat de Provincie Oost-Vlaanderen de wedstrijd 'Een thuis voor een beeld' organiseert. Voor de gelegenheid trekt de provincie het budget op tot 75.000...

BEVEREN/DOEL. Na verschillende feiten van vandalisme werd tijdens een overleg tussen bewoners van Doel, de lokale politie en het gemeentebestuur enkele veiligheidsmaatregelen beloofd. Na meer...

REGIO. Met de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal' daagde de provincie Oost-Vlaamse jongeren uit om hippe zichtbaarheidsmaterialen zoals fluohesjes en rugzakhoezen te...

GENT. De Oost-Vlaamse provincieraadfractie van het Vlaams Belang heeft maandag een motie ingediend, gericht aan formateur Kris Peeters, voor de komende provincieraad van 8 juli. In de motie vraagt...

PROVINCIE/WAASLAND Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV Oost starten in het najaar met de quiz 'De Provinciestrijd'. Oost-Vlaamse verenigingen die hun...