Waterverbruik moet (nog meer) dalen

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft dus nodig. De provincie heeft de maatregelen nog verstrengd. Het verbod op oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen blijft van kracht en is verder uitgebreid naar afgesloten meanders. 

Verder blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken voor het wassen van auto’s, vullen van particulieren zwem- en plonsbaden, vijvers en fonteinen. Ook het besproeien van velden, grasperken en tuin blijft verboden. De moestuin of sportvelden besproeien met niet-leidingwater mag tussen 20 uur en 8 uur. Ook land- en tuinbouwbedrijven mogen enkel nog tussen 20 uur en 8 uur hun velden besproeien met niet-leidingwater. 

"Op advies van de droogtecommissie en de provinciale experts verstrengen we de maatregelen die al van kracht waren in Oost-Vlaanderen. Globaal gezien breiden we de maatregelen uit die al van toepassing waren op leidingwater, naar het gebruik van regenwater en grondwater. We voorzien hierbij wel enkele uitzonderingen, waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater tussen 20u ’s avonds en 8u ’s morgens voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen. De situatie blijft ernstig en we moeten erger voorkomen. Ik wil dus nogmaals een oproep doen aan iedereen om spaarzaam te zijn met water.", aldus de gouverneur.

brandgevaar

Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer geldt daarom een vuurverbod  in de provincie Oost-Vlaanderen. Open vuur is dus verboden, net als roken in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden. Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden. "We roepen op om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.", klinkt het.  (mb)

 

Lees ook:

Subsidies voor toeristische evenementen

REGIO. De provincie Oost-Vlaanderen keurde voor 75 000 euro subsidie aan 11 toeristische evenementen die plaatsvinden in 2019.  De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, identiteits- en...

Algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

REGIO. Het algemeen vuurverbod in de provincie Oost-Vlaanderen is opgeheven. Het vuurverbod was sinds 27 juli  van kracht omdat door de droogte het brandgevaar vrij groot was. Vorige week zwakte het ...