VDAB Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen werken samen aan sterkere regionale arbeidsmarkt

REGIO. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Die markt werd ernstig verstoord door de coronacrisis. De partijen werken samen op vier fronten: kwalitatieve en vlotte doorstroming van onderwijs naar de arbeidsmarkt, verhoogde zij-instroom voor de zorgopleidingen, ruim en gevarieerd aanbod aan sociale economie en het versterken van de speerpuntsectoren. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2025.

De samenwerking moet de Vlaamse overheid helpen om haar doel te halen om de komende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job te helpen, zoals in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 staat. Naast dit partnerschap lopen er nog samenwerkingen met centrumsteden als Sint-Niklaas en regio Scheldeland. VDAB onderhandelt met andere clusters van Oost-Vlaamse gemeenten, om deze manier van werken verder uit te bouwen in de provincie.

"Dat de provincie Oost-Vlaanderen en VDAB de handen in elkaar slaan kan ik alleen maar toejuichen. Er blijft nog heel wat onontgonnen terrein waarop beide partners elkaar kunnen versterken om de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt een boost te geven. Dat is nodig, want we staan voor grote uitdagingen. Om de werkzaamheidsgraad op te krikken, zijn lokale partnerschappen onmisbaar. Door hun nabijheid bij onder andere kwetsbare groepen en lokale ondernemingen kunnen ze beter inspelen op de specifieke noden. Alleen dankzij het engagement van partners, zoals de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen we slagen in de ambitie van een 80% werkzaamheidsgraad.", zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. 

"De Provincie is heel blij een partner te hebben gevonden in de VDAB om samen de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt, en zo ook onze economie, te versterken. Want dat is nodig. De werkzaamheid was pre-corona gevoelig aan het stijgen. Het doel van 80% tegen 2024 lag voor Oost-Vlaanderen binnen bereikt. De crisis heeft het behalen van die doelstelling uiteraard een stuk moeilijk gemaakt. Maar het economisch herstel heeft zich intussen wel duidelijk ingezet. Pre of post corona, het recept om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de werkzaamheid te doen stijgen, blijft onveranderd: investeren in menselijk kapitaal en het verhogen van de arbeidsdeelname van kansengroepen.", weet An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor economie. (mb)

 

Lees ook:

Heirbaut Hoeveproducten wil CO²-neutraal werken

TEMSE. Heirbaut Hoeveproducten uit Temse is gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen. Het bedrijf doen heel wat inspanningen om CO²-neutraal te werken. Met het methaangas uit koeienmest wekt het...

Subsidies voor innovatieve landbouwprojecten

OOST-VLAANDEREN.  Coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona Puur Natuur vzw krijgt voor haar project ‘Van spelt tot brood in het Waasland’ subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Verkeersveilige nacht: 15% rijdt te snelheid

OOST-VLAANDEREN. In de nacht van de vrijdag op zaterdag vond de 25ste editie plaats van de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen. Een 200-tal agenten hielden op een honderdtal plaatsen controles. Door een...