Een Kompjoeterhuizeke voor de jongeren

KRUIBEKE. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap vzw of  Pwa gaat in samenwerking met de Jeugdddienst op woensdag 16 februari om 14u  het computerlokaal "Het Kompjoeterhuizeke" openen. De in Groot-Kruibeke wonende en/of schoolgaande jeugd kunnen er gratis op woensdagnamiddag op de computer komen werken. Jongeren van 10 tot 26 jaar zijn welkom.
Het Kompjoeterhuizeke aan het O.-L.-Vrouwplein beschikt over 5 volledig uitgeruste internet-pc's. Op de eerste verdieping is er een studieruimte voorzien. Er is continue een computergids, die door het Pwa werd opgeleid, aanwezig. Vorziiter Pwa, schepen Ir?ne Gorrebeeck, hoopt op deze manier het gebruik van Internet en pc, in het kader van de schoolopleiding, voor iedereen meer toegankelijk te maken. (F)

 

'Ronde van Vlaanderen' brengt Gouverneur naar Beveren

GROOT-BEVEREN. Vrijdag 11 februari start gouverneur Andr? Denys zijn 'Ronde van Vlaanderen' met een werkbezoek aan Beveren. Het is de eerste gemeente die hij samen met de bestendige deputatie bezoekt. Het is de bedoeling om de komende drie jaar de 65 gemeenten van Oost-Vlaanderen te bezoeken. Op die manier wil hij vernemen wat er leeft bij de gemeentebesturen en de ocmw's.

 

Lees meer...

Gemeenteraad met veel cijfers

KRUIBEKE. De gemeenteraadszitting van februari is er een geworden waarin veel cijfers werden vermeld. Niet alleen stond de begroting op de agenda, ook werd op diverse terreinen over geld gesproken. Het begon reeds met een voorstel van raadslid Staf Meirte van de SP.A, om de zitpenningen van de gemeenteraadsleden samen te brengen om af te staan aan de slachtoffers van de tsunami. Meirte zei dat gemeenteraadsleden op deze manier ook eens positief voor de dag kunnen komen. Burgemeester Denert wil het bedrag voegen bij de 1250 euro die de verkoop van gemeentelijke sjaals heeft opgebracht ?n de 4000 euro van de actie van de gemeenteschool van Kruibeke.

 

Lees meer...

Hoogstraatbewoners willen geen fuiven horen en zien

BAZEL. Een afvaardiging van de Hoogstraatbewoners heeft in de Kruibeekse gemeenteraad bij monde van Bert De Vos, de argumenten ter kennis gebracht waarom zij tegen het omvormen van Dancing Van Dijck tot fuifzaal zijn. In hun argumentatie hebben zij de situatie tot op het bot benaderd. Zowat alles wat kan ingebracht worden om een fuifzaal te weren staat op een rij. Reeds eerder werd op de gemeente een petitie binnen gebracht die was getekend door 130  bewoners. Zij zijn zeer bang en protesteren met klem tegen de aankoop door de gemeente van de wijd bekende Dancing Van Dijck.

 

Lees meer...

Dirigent Hector De Jonghe, laureaat compositiewedstrijd

TEMSE/STEENDORP. Hector De Jonghe, sedert 1991 dirigent van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, is laureaat geworden van een prestigieuze wedstrijd voor het componeren van een werk voor fanfareorkest. Hij haalde de 3de prijs binnen met "For Freedom". Het was een organisatie van De Muziekgolf.

 

Lees meer...

Ziekenwagen staat op 50 meter maar mag niet uitrukken voor persoon in levensgevaar

KRUIBEKE. Burgemeester Denert is niet te spreken over een voorval waarbij een persoon dringende hulp nodig had maar moest wachten op een ziekenwagen die uit Temse moest komen terwjl op 50 meter in de garage van de Kruibeekse brandweer een ziekenwagen altijd klaar staat. Denert vraagt zich af of dat normaal is en wil dat aanklagen, zonder dat hij afbreuk wil doen van het personeel van Temse.

 

Lees meer...

Voor het eerst met 15.000 Kruibekenaren

KRUIBEKE. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de gemeente Kruibeke het inwonersaantal op 15.000 gezet. Verrassend is het niet want er komen voortdurend nieuwe verkavelingen bij en het aantal stond in het jongste jaarverslag reeds op 14.815.

 

Lees meer...

Man met het grote kinderhart Nonkel Wally overleden

SINT-NIKLAAS/BEVEREN. Wally Laureys, door duizenden kinderen bekend als Nonkel Wally, is niet meer. Hij overleed op 4 februari na een hartaanval en wordt zaterdag in Sint-Niklaas om 12.30u begraven in de Kristus Koningkerk. Hij werd 61 jaar.

 

Lees meer...

Figurentheater Vlinders & Co stelt alternatieve energie voor

RUPELMONDE. Het internationale Figurentheater Vlinders & Co van Beverenaar Ronny Aelbrecht komt zich vestigen in de omgeving van de scheepshelling op de gronden van de vroegere scheepswerf. De vzw zal op 26 februari tijdens een persconferentie in De Brouwerij te Kruibeke, de evolutie in de plannen bekend maken. Tevens zullen zij samen met vzw Uniwerf en G.E.C. hun alternatieve energievoorziening voor het theatergebouw. Het gaat hierbij om een auto die enkel op frituurolie rijdt en zelf 220 volt elektriciteit produceert. Verder een motor die draait op zelfgemaakte methaangas en een motor op zelfgemaakte waterstof. In samenwerking met Pylonen De Kerf wordt ook een Amerikaanse windmolen voorgesteld. Op die dag zal tevens een primeur worden bekend gemaakt over de bouw van het vast theater dat wordt opgericht. (F)