Natuurpunt telt de roofvogels

WAASLAND. Het is een grote verdienste van Natuurpunt Waasland Noord en Natuurpunt WAL, dat de leden zich inzetten om het wel en wee te volgen van de roofvogels die zich in de Wase regio bevinden. Zo komt er op zondag 16 januari een roofvogeltelling bij Natuurpunt Noord. Het is een jaarlijks weerkerende activiteit. Er zullen  twee groepen zijn die op hetzelfde ogenblik tellen in Stekene en in de polders rond het Panneweel. Wie meewerkt komt om 9.30u aan het Natuurhuis Panneweel of om 9.30 aan de kerk van Klein Sinaai. Wie over een verrekijker en telescoop beschikt, moet die zeker meebrengen.

 

Lees meer...

Straatnaam en borstbeeld in Steendorp voor ereburgemeester dr. Peeters

TEMSE. Een ware massa woonde zaterdag in de Sint-Jan-Evangelistkerk de uitvaart bij van dr. Jozef Peeters, ereburgemeester van Steendorp. Jozef Peeters was burgemeester van 1947 tot 1976 en 40 jaar huisarts (1941-1981).
Burgemeester Luc De Ryck sprak een hulderede uit. Hij belichtte de historische betekenis en de verdienste van de afgestorvene als burgervader, huisarts en mens ? en onderstreepte zijn grote populariteit.
In zijn toespraak zegde de burgemeester toe dat spoedig een straat of plein in Steendorp naar dr. Peeters zal worden genoemd. Ook deelde hij mee dat al een initiatief genomen is om een (bronzen) beeld van de dokter-ereburgemeester te plaatsen in het centrum van Steendorp.

 

Vlieg niet tegen de lamp, ook voor Waaslanders

ANTWERPEN/WAASLAND. Waaslanders die naar Antwerpen komen hebben er best weet van dat in de stad nog steeds, rijden onder invloed, een van de prioriteiten van het Antwerpse verkeersveiligheidsplan is. Het Antwerpse politiekorps heeft reeds heel wat inspanningen geleverd. Sinds 2001 is het aantal alcoholcontroles systematisch verhoogd.  In 2003 werden ongeveer 19 000 automobilisten in Antwerpen aan een ademtest onderworpen en in 2004 waren er dat al meer dan 24 000. Met de huidige campagne "Vlieg niet tegen de lamp"wil de Antwerpse politie de aandacht vestigen dat ook na 1 januari 2005 alcoholcontroles een dagelijkse kost zijn.

 

Lees meer...

Scheldewater nog niet zoals het hoort

WAASLAND. Eind 2004 kwamen reeds sumiere gegevens naar buiten uit een rapport over de waterkwaliteit van de Schelde 2003, vanaf de bron in Noord-Frankrijk tot aan de monding bij Vlissingen. Delegaties uit 5 landen, die in de Internationale Scheldecommissie zetelen, bespraken reeds het rapport dat nog wel openbaar moet worden gemaakt. Maar de Schelde is nog altijd ziek omdat de waterkwaliteit niet voldoet aan de eisen van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water

 

Lees meer...

Elvis Presley leeft

ZWIJNDRECHT. The United Elvis Presley Society, door Hubert Vindevogel in 1961 opgericht als een Elvis Club, kent een blijvend succes. Hubert, zelf al 48 jaar Elvisfan, wijst er op hoe Elvis nog steeds in zoveel harten leeft. "Er gaat haast geen dag voorbij of er valt wat nieuws te melden", aldus Hubert. Is het geen cd, dan wel een boek, een DVD of wat anders.

 

Lees meer...

Temse krijgt grootste onderscheiding voor zijn Cultuurbeleidsplan

TEMSE. De gemeente Temse heeft de jongste 20 jaar een lange weg afgelegd op het vlak van cultuur. Het beleid zorgde voor een systematische op- en uitbouw door de oppuntstelling van de infrastructuur, de indienstneming van beroepspersoneel, de samenstelling van een jaarprogramma en het voeren van een weldoordachte publiciteit en public relations. De optelsom en de wisselwerking daarvan hebben geleid tot de offici?le erkenning als Cultuurcentrum en hebben aan de gemeente een eigen culturele identiteit gegeven, die haar op de kaart van Vlaanderen heeft gezet.

 

Lees meer...

Kort nieuws Aflevering 8

Nieuwtjes kriskras doorheen de regio. Ze komen uit Beveren, Verrebroek, Zwijndrecht en Burcht en als onderwerpen zitten er in:
altaarrestauratie, verkeerslichten, wandelingen, nieuwjaarsconcerten, zelfstandigen, sociale premies, beschermde monumenten, gepensioneerden en 60-plussers

 

Lees meer...

Zwijndrechtse jongeren hebben inspraak in nieuw skateterrein

ZWIJNDRECHT/BURCHT. In de vergaderzaal van de Sporthal in de Fortlaan ontvingen schepen van Sport Walter De Wulf en sportfunctionaris Annemie Van Mieghem, een afvaardiging van 26 skaters uit de gemeente. Een 10-tal was uit Burcht.  Ze waren uitgenodigd naar aanleiding van de plannen om aan de sporthal een nieuw, modern en vrij ruim skatepark aan te leggen. Opvallend, bij de tieners was geen enkel meisje. "Meisjes kunnen dat niet", werd gezegd.

 

Lees meer...

Vlinders & Co richt "Green Engine Club" op voor nieuw theater

BEVEREN/RUPELMONDE. Eind oktober werd mede door Voorzitter Rudy Van Driessche en technisch directeur Ronny Aelbrecht van Vlinders & Co de GEC of "GREEN ENGINE CLUB" opgericht. Dat heeft te maken met het uitbouwen van een eigen theater te Rupelmonde op de gronden van de vroegere CNR scheepswerf. Vlinders  & Co wil er naar streven om er hoofdzakelijk gebruik te maken van alternatieve energie.

 

Lees meer...