Sint-Gillis-Waas is sportgemeente

SINT-GILLIS-WAAS. De hulde van de sportlaureaten heeft duidelijk gemaakt dat de sport een rijkelijk leven kent in de ganse gemeente. Zo maken toch een 50-tal bloeiende sportclubs deel uit van de sportraad en er kan gesport worden in sporthal De Gavers en in het Gemeenschapscentrum De Route. Zelfs sportraadvoorzitter Johan Van Zele stond er versteld bij toen hij de titels las die sporters hadden behaald en dát zelfs op hoog niveau. 'Onze sportclubs zijn goe bezig", zei hij.

Het gemeentebestuur steunt vooral ook de jeugd via een sportcheque, een unicum dat zeker in deze tijden van crisis, volgens de voorzitter, door iedereen enorm geapprecieerd wordt. Die financiële steun werd in leven geroepen door schepen Karel Verhelst. Verder wees de voorzitter er ook op dat het BLOSO ook zijn steentje bijdraagt op het kwalitatieve vlak. Bij dat alles wordt ook de vrijwilliger naar waarde geschat.

Burgemeester Remi Audenaert vond dat hij een gemeente heeft waar sport hoogtij viert. Daarvoor dankte hij al de mensen die van ver of dichtbij te maken hebben met de sport. Zij die de sporters opleiden en begeleiden, de ouders. "Van harte proficiat aan allen. Ik ben bijzonder fier op u", zo sprak hij. Dank ging ook naar de mensen die het elk jaar mogelijk maken dat de sportlaureaten en verdienstelijken kunnen gehuldigd worden. Zo kwam hij bij allen die in de sportraad zetelen én de equipe van de sportdienst die beroepsmatig met sport bezig zijn en schitterend werk leveren. 

Image
Sportgemeente Sint-Gillis kreeg er recent nog een parel bij want het mountainbikepad werd officieel ingehuldigd. De jongens en meisjes van de MTB-school van Patrick Meersschaert reden het parcours ook in. Achteraan staan de schepenen Verhelst en Lippens en rechts voor hen ook schepen Marita Meul.

Sportschepen Karel Verhelst vond de huldiging een moment van glorie voor de tientallen sportievelingen die in de voorbije periode geproefd hadden van de voldoening van het behalen van titels of het breken van records. "Dit is ook een moment om ons te verbazen met het aantal verschillende sportdisciplines die door de inwoners van onze gemeente allemaal worden beoefend. Bergbeklimmen en diepzeeduiken ben ik nog niet tegengekomen maar zeg nooit, nooit!"

De schepen wees er evenwel ook,op dat men die resultaten niet zomaar bereikt. Men moet er heel wat voor opofferen. Men kan weel veel talent hebben maar als er volgens de schepen, geen karakter, inzet en wilskracht kan worden opgebracht om de grenzen te verleggen, bereikt men geen resultaat. "Onze sportkampioenen hebben een duidelijke opdracht: deze begeestering voor de sport overdragen aan de jeugd, door resultaten en door anderen aan te zetten om ook sport te beoefenen", aldus Karel Verhelst.

Maar ook de gemeente heeft een missie en die staat in het sportbeleidsplan omschreven als: "zoveel mogelijk inwoners van de gemeente late sporten, onder beste mogelijke omstandigheden, aangepast aan de vereiste normen. Dit door ondersteuning van de werking van de plaatselijke sportclub om een zo ruim mogelijk, kwalitatief en voor iedereen toegankelijk sportaanbod uit te bouwen. Aangevuld met een sportaanbod door de eigen gemeentelijke sportdienst."
Een hele boterham maar voor schepen Verhelst is het voornaamste dat daaruit kan opgemaakt worden wel de ondersteuning van de plaatselijke clubs. En er is resultaat want ongeveer 40% van de jeugd is lid van een sportclub. Sint-Gillis ligt daarmee ruim boven het Vlaamse gemiddelde.

Karel Verhelst: "We zijn dan ook fier dat verschillende talenten open bloeien en uitzonderlijke prestaties neerzetten. Ik ben er ook fier op om samen met vele andere mensen, mee aan de basis te hebben gestaan van de noodzakelijke  structuren nodig voor het voeren vaneen degelijk gemeentelijk sportbeleid."

En inderdaad de schepen zag de erkenning komen door Bloso als Gemeentelijk Sportcentrum, de oprichting van de sportraad en het opstarten van de gemeentelijke sportdienst. Allemaal zaken die thans logisch en evident zijn maar waar wel jaren aan gebouwd is. En de schepen voorspelt het: "Door het toenemend aanbod van vrije tijd, zal het sport -gebeuren en het sportaanbod nog groeien, waarbij de structuren levensnoodzakelijk zijn voor het voeren vaneen realistisch sportbeleid."
Het is duidelijk dat Sint-Gillis-Waas als een gemeente met 18.000 inwoners is mee geëvolueerd met de tijd. Maar op de lauweren aan rusten is er niet bij. Een gemeente is verplicht om alle ontwikkelingen, evoluties en behoeften in het sportgebeuren op de voet te volgen en in de mate van het mogelijk daar ook gevolg aan te geven. Maar dat wordt zeker de opdracht van de ‘verse’ schepen van sport Chris Lippens.

Een gemeente die voor sport kiest, moet zorgen at er kansen worden gegeven voor iedereen. "Sport voor allen", zo heet dat toch? Sint-Gillis, De Klinge, Sint-Pauwels en Meerdonk kunnen rekenen op het gemeentebestuur, zoveel is wel duidelijk (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Jimmy Laureys, de sterkste man van ons land, kan met de glimlach terug kijken op een prachtig 2008.SINT-GILLIS-WAAS. In De Route werd Jimmy Laureys, de 27-jarige krachtpatser gehuldigd voor zijn...

SINT-GILLIS-WAAS. Het hoogtepunt van de jaarlijkse sportlaureatenhulde was ongetwijfeld de bekendmaking van de sportvrouw, sportman, sportclub en de sportverdienstelijkste van het jaar. Het waren...

SINT-GILLIS-WAAS. De sportlaureatenhulde is een uitgebreid gebeuren geworden. In totaal moesten 74 sporters of verdienstelijke clubleden worden gehuldigd. Het grootste aantal kwam uit de...

SINT-GILLIS-WAAS. In de Route werden de winnaars bekend gemaakt van de gemeentelijke Fietszoektocht die van 21 juni tot 21 september voor de 3de maal werd georganiseerd onder het thema...