Nu ook subsidie voor geothermische warmtepompen

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische warmtepompen. Dat zijn toestellen die op een relatief laag temperatuurniveau warmte onttrekken aan de lucht, grond of oppervlaktewater en de bodem en deze warmte op een hogere temperatuur brengen zodat deze warmte bruikbaar is voor woningverwarming of de productie van warm sanitair water. Dus, het zoveelste middel waardoor de moderne mens aan warmte kan geraken die gratis wordt aangeboden. Alleen, hoe het werkt kost wel een hoop geld. En daar wil de gemeente voor wat euro’s tussenkomen.

Wat de fotovoltaïsche zonnepanelen betreft, stilaan meer ingeburgerd, betaalde de gemeente tot hiertoe 5% van de installatiekosten met een maximum van 1000 euro. Er wordt nu voorgesteld  om die premie af te bouwen naar 750 euro in 2010 en naar 500 euro in 2011. Wie zijn bouwaanvraag indient voor 1 januari 2010 of 1 januari 2011 kan nog voor de lopende premie in aanmerking komen. De premie blijft wel berekend op 5% van de totale kostprijs. De gemeente beperkt deze premie omdat de prijs van de fotovoltaïsche zonne-installaties verder zal dalen de volgende jaren.

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in de reglementen voor lage energiewoningen en superisolerend glas. Voor groendaken wordt enkel nog een subsidie verleent aan particulieren van 31 euro per m² met een maximum van 5 000 euro. Voor FSC –hout wordt 20% van het factuurbedrag gegeven met een maximum van 650 euro. De subsidie geldt vanaf een minimum factuurbedrag van 250 euro.

Omdat warmtepompen tot een belangrijke energiebesparing kunnen leiden voor de verwarming van een woning gaat de gemeente Beveren ook hiervoor een premie uitreiken. Maar om kennis te nemen waarover het precies gaat, blijft het voor de gewone mens niet simpel.  Schepen van Energiebeleid Luc Maes, begaan met de energiebesparing, legt uit: "De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de C.O.P. of Coëfficiënt Of Performance of de winstfactor. Bij de meeste efficiënte systemen wordt er voor de opname van 1 kWh elektriciteit vier tot vijf kWh warmte aan de woning afgegeven. Deze efficiëntie wordt op jaarbasis alleen bekomen door warmtepompen die hun warmte onttrekken uit de bodem of uit water. Daarom wordt de nieuwe gemeentelijke premie beperkt tot deze twee soorten warmtepompen. De premie bedraagt 10% van de totale investeringskosten met een maximum van 1000 euro per woning of  500 euro per appartement."

De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laag energiewoningen of passiefwoningen. Omdat in deze woningen de totale energiebehoefte voor verwarming heel sterk wordt beperkt, ondersteunt de gemeente de bouw of verbouw van dergelijke woningen verder met een premie van  4000 tot  8000 euro.

Naast de sterke vermindering van de CO2 uitstoot zal een dergelijke woning de toekomstige bewoners behoeden voor verder oplopende energieprijzen. Maar we zijn er zeker van dat voor veel mensen toch een duidelijke voorstelling moet gegeven worden waarover alles gaat want anders wordt het doolhof van mogelijkheden om toch maar energie te besparen. Een voorbeeld hoe de wijziging voor laagenergiewoningen wordt omschreven:
"Nu wordt bij vernieuwbouw een premie verleend indien voldaan aan E70 en K45 en bij nieuwbouw dient te worden voldaan aan E50 en K30. Voorstellen zijn: zowel bij nieuwbouw als vernieuwbouw de E waarde naar 50 te brengen en de K waarde naar 30. E-peilverlaging door plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen telt niet meer mee in de berekening." Volg je nog? (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Men kan door kleine ingrepen meewerken aan een mooier landschap: het planten van een streekeigen boom, de aanleg van een poel of ene houtkant. Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen....

WACHTEBEKE. De provincie start nog voor de zomer met een demoproject met kleinschalige windturbines in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Met dat project wil Oost-Vlaanderen bezoekers...

SINT-NIKLAAS. VZW Speelpleinwerkingen Waasland heeft, samen met de jeugddienst, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de particuliere speelpleinwerkingen van Sint-Niklaas, een nieuw subsidiereglement...

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...