Werk mee aan een mooier landschap

KRUIBEKE. Men kan door kleine ingrepen meewerken aan een mooier landschap: het planten van een streekeigen boom, de aanleg van een poel of ene houtkant. Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen. Bomen en struiken geven vorm aan het landschap. Wanneer soorten worden geplant die van oudsher in onze streek groeiden, dan bouw je mee aan het ecologisch netwerk van onze streek. Want op of onder deze bomen of houtkanten komen inheemse dieren en planten voor die er nestelen, eten zoeken of er gewoon graag leven of groeien.

De gemeente geeft subsidies voor aanleg en, onderhoud van kleine landschapselementen. Men kan een gemeentelijke subsidie bekomen voor de aanplanting en onderhoud van streekeigen bomen en struiken, voor de aanleg of het onderhoud van een poel, voor onderhoud en herstel van een sloot of greppel en voor onderhoud van een trage weg.
De kleine landschapselementen moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in landelijk gebied van de gemeente Kruibeke.
Op vraag van de eigenaar of de gebruiker kunnen bepaalde werken kosteloos uitgevoerd worden door Regionaal Landschap Schelde-Durme. De gemeentelijke subsidie gaat dan naar Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier kan men vinden op de website kruibeke.be onder milieusubsidies omen kan ze ook bekomen op de milieudienst op het gemeentehuis, 2de verdieping.Tel. 03.740.02.44 (r.d.)

 

 

Lees ook:

WACHTEBEKE. De provincie start nog voor de zomer met een demoproject met kleinschalige windturbines in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Met dat project wil Oost-Vlaanderen bezoekers...

SINT-NIKLAAS. VZW Speelpleinwerkingen Waasland heeft, samen met de jeugddienst, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de particuliere speelpleinwerkingen van Sint-Niklaas, een nieuw subsidiereglement...

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische...