Algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven

REGIO. Het algemeen vuurverbod in de provincie Oost-Vlaanderen is opgeheven. Het vuurverbod was sinds 27 juli  van kracht omdat door de droogte het brandgevaar vrij groot was. Vorige week zwakte het  Agentschap Natuur en Bos de brandfase voor brandgevaar af van code oranje naar code geel. Code geel betekent dat de natuurgebieden droger zijn dan normaal en hierdoor het brandgevaar nog steeds groot is.  

Het algemeen vuurverbod is dan wel opgeheven. Toch roept provinciegouverneur Jan Briers op tot voorzichtigheid. "Na advies in te winnen bij het Agentschap Natuur en Bos en de brandweerzones wordt het algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. In onze provincie is code geel voor brandgevaar van kracht. Dit wil zeggen dat het nog steeds droger is dan normaal en dat voorzichtigheid geboden blijft. Ik wil dan ook een oproep doen aan iedereen om verantwoord met vuur te blijven omgaan." Bij het maken van vuur moet de reglementering gevolgd worden en is het advies van de brandweer nodig. (mb)

 

Lees ook:

Landbouwers mogen water oppompen voor dieren

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de maatregelen versoepeld waarmee het de waterschaarste wil tegengaan. De periode waarin land- en tuinbouwbedrijven mogen besproeien is uitgebreid naar 18...

Waterverbruik moet (nog meer) dalen

REGIO. Ondanks de maatregelen om de waterschaarste tegen te gaan, blijft het waterverbruik stijgen. De komende dagen blijf het warm en is er weinig regen voorspeld. Spaarzaam omgaan met water blijft dus...

Verhoogd brandgevaar door droogte

REGIO. De extreme droogte brengt brandgevaar met zich mee. Een klein vuurtje kan razendsnel uitgroeien tot een grote brand. In onze provincie is brandfase geel van kracht. Dat betekent dat er geen...

Extra maatregelen tegen waterschaarste

REGIO.  Oost-Vlaams gouverneur Briers neemt extra maatregelen tegen de aanhoudende droogte.  Er geldt met onmiddellijke ingang een oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Als de...