Kruispunt 'Driekoningen' net op tijd klaar voor nieuwe schooljaar

SINT-NIKLAAS.  Vandaag, vrijdag 31 augustus, gaat het grootste deel van het kruispunt Driekoningen na bijna twee jaar terug open voor het verkeer. Het kruispunt met verkeerslichten heeft plaats gemaakt voor twee rotondes, één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat. Daarmee is komaf gemaakt met de lastige linksafbewegingen.  Rond beide rotondes zijn vrijliggende fietspaden aangelegd. Door de dubbelrichtingsfietspaden moeten fietsers minder vaak oversteken, wat de veiligheid ten goede komt. 

In de Spoorweglaan is tussen de Plezantstraat en de Hofstraat aan de kant van het centrum een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Voorlopig mogen fietsers langs de Spoorweglaan het kruispunt met de Plezantstraat in de richting van de Westerstraat niet oversteken. Dat zal pas vanaf het najaar kunnen nadat het kruispunt Plezantstraat/Spoorweglaan is aangepast. Een aangepaste regeling van de verkeerslichten moet daar soelaas brengen. 

In september worden de laatste werken uitgevoerd maar daar zal het verkeer geen hinder van ondervinden. Het gaat om een doorsteek voor de bussen naar de Noordlaan en een parking voor 24 voertuigen. 

Schepen Carl Hanssens wil de handelaars bedanken voor twee jaar geduld: "Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun geduld en positivisme in de afgelopen periode. Het is een zeer moeilijke periode geweest voor hen. We zullen samen met economie en centrummanagement de heropening in de kijker zetten tijdens de Oh-dagen in het eerste weekend van oktober."

De aanpassing van het kruispunt moet zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Hanssens houdt er rekening mee dat mensen zich nog moeten aanpassen. "Uiteraard zal het verkeer in de eerste dagen en weken niet zo vlot verlopen zoals we het misschien wel wensen. Bestuurders en weggebruikers hebben tijd nodig om de nieuwe verkeerssituatie in te schatten. Dat levert soms wat moeilijkheden op na wegenwerken. Dat is klassiek en helemaal niet zo vreemd. Ook de lichtenregelingen zoals ze nu staan ingesteld, met detectielussen op alle armen van het kruispunt zullen gemonitord worden de eerste weken na de opening en waar nodig aangepast worden in het najaar. Om dit allemaal in goede banen te leiden, zal er in de spits ook nog politietoezicht zijn de eerste week van het nieuwe schooljaar." (mb)

 

 

Lees ook: