Lokerse jeugddienst krijgt minister op bezoek

LOKEREN. De stad Lokeren kreeg onlangs groen licht voor drie subsidiedossiers die de jeugdwerking binnen de stad extra ondersteunen.  Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle kwam op uitnodiging van de stad en Vagevuur vzw naar Lokeren om de projecten en hun realisaties beter te leren kennen. 

Lokeren telt 42 692 inwoners waarvan er 7 694 tussen 10 en 24 jaar zijn. De durmestad is dus een jonge stad waar een een actieve jeugdwerking noodzakelijk is. De stad slaagde er in om drie Vlaamse subsidiedossiers binnen te halen om niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd te realiseren. Die projecten werden dinsdagavond 5 december 2023 voorgesteld aan  Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Die was op uitnodiging van de stad en Vagevuur vzw afgezakt naar de kapel in de Kazernestraat waar Vagevuur vzw gevestigd is. 

Voor het eerste dossier diende Lokeren het project 'Tieners in Lokeren: vrijheid in vrije tijd' in; waarmee de stad bruggen wil bouwen tussen de jeugdwerking en kwetsbare jongeren. Er werd een  verbindingsambassadeur aangesteld en die kon de voorbije twee jaar tieners uit verschillende kansengroepen naar het Lokerse vrijetijdsaanbod leiden. "Het project zorgde voor kansen voor tieners uit kwetsbare situaties maar ook voor groeikansen voor de stad Lokeren. De afgelopen twee jaar deed ons een spiegel voorhouden en ons beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is voor iedereen. Het was een enorm leerrijk traject voor iedereen die was betrokken.", zegt voormalig verbindingsambassadeur Fleur Van Peteghem. 

Daarnaast ontwikkelde de Akabe van Scouts Heirbrug een website voor leden met een beperking. "De website bestaat uit verschillende toetsen met een afbeelding waarop men kan klikken. De tekst op de website wordt ook voorgelezen waardoor ook kinderen en jongeren die niet kunnen lezen vlot hun weg vinden.", aldus Hanne Lauwers van Akabe scouts Heirbrug. 

Het tweede dossier waarvoor Lokeren subsidies kreeg, is een project van Vagevuur vzw die haar outreachende therapie’ verder kon uitbouwen. Dat is een uniek pilootproject waarbij een therapeute meedraait in de jeugdwerking en ook contacten legt met jongeren op straat. Zo wordt er een band opgebouwd en van daaruit kunnen jongeren die daar nood aan hebben gratis therapie krijgen.  Naast de therapie werking is er ook een vrijetijdsluik aan dit project gekoppeld waarbij de vereniging extra inspanningen doet om jongeren, die minder vaak de weg naar het jeugdwerk vinden, toch te bereiken en samen te brengen. 

Tot slot maakte minister Dalle kennis met het dossier over de investeringssubsidies die Vagevuur vzw in maart 2022 toegekend kreeg voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur, naar aanleiding van de aankoop van het klooster door de stad waar de vzw momenteel gevestigd is. De minister kreeg een rondleiding en vernam hoe de toekomstplannen eruit zien. Zo zal onder andere het dak op de kapel, de ramen en deuren en de centrale verwarming vernieuwd worden. Daarvoor wordt nog dit jaar een openbare aanbesteding uitgeschreven. De werken zelf moeten tegen 2028 uitgevoerd zijn. Dankzij de subsidie van 250 000 euro is alvast 60 procent van de kosten gedekt. De overige 40 procent komt van de werking zelf en de stad. 

"Jeugdinfrastructuur is enorm belangrijk voor kinderen en jongeren: ze hebben plekken nodig waar ze de fysieke en mentale ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Het is mooi om zien dat Lokeren hierop inspeelt. De stad voert een sterk lokaal jeugdbeleid, onder meer via de ondersteuning van jeugdwerkorganisaties. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we projecten die inspelen op de concrete noden van kinderen en jongeren uit een brede regio. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het lokale bestuur en de Vlaamse overheid door samen te werken meer mogelijk kunnen maken voor kinderen en jongeren.", besluit Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. (mb, foto: © Stad Lokeren)

 

Lees ook:

WACHTEBEKE. De provincie start nog voor de zomer met een demoproject met kleinschalige windturbines in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Met dat project wil Oost-Vlaanderen bezoekers...

SINT-NIKLAAS. VZW Speelpleinwerkingen Waasland heeft, samen met de jeugddienst, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de particuliere speelpleinwerkingen van Sint-Niklaas, een nieuw subsidiereglement...

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische...