Sint-Niklaas verhoogt steun sociale kruideniers 

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur versterkt de werking van het VLOS en de Springplank. De steun is er reeds jarenlang maar door de toename van de armoede en de instroom van vluchtelingen wordt deze steun verhoogd.

In het kader van het lokaal armoedeplan krijgt VLOS in de periode 2015-2017 een toelage van 11.000 euro voor hun humanitaire vrijwilligerswerking met en voor vluchtelingen en asielzoekers. Welzijnsschakel de Springplank ontvangt in de periode 2013-2018 jaarlijks een bedrag van 23.000 euro. Om voldoende gezonde voeding in het aanbod te voorzien, krijgen beide organisaties een jaarlijkse eindejaarstoelage van 5.000 euro per organisatie.

Zowel VLOS als de Springplank zien de armoede toenemen, mede door de vluchtelingencrisis. Daarom heeft de stad via Vlaamse subsidies, in het kader van de stijging van het aantal vluchtelingen in onze stad, extra middelen vrijgemaakt voor VLOS en de Springplank. Bovenop de bestaande ondersteuning, heeft VLOS in 2016 een toelage ontvangen van 6.100 euro, de Springplank 7.000 euro. In 2017 en 2018 zullen VLOS en de Springplank respectievelijk 18.300 euro en 20.000 euro ontvangen.

sociale kruideniers

VLOS en de Springplank zijn sociale kruideniers: zij bieden kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. Door maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek, vervullen de sociale kruideniers een maatschappelijke rol. In de winkels kunnen mensen ook terecht voor versterkende groepswerking, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten. Verder verwijzen zij ook door naar de bevoegde hulpverleningsinstanties zoals het OCMW. (mb)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. De werelddag van Verzet tegen Armoede kent een sportief gevolg in Sint-Niklaas. De vereniging 'VLuchtellingen Onthaal Sint-Niklaas (VLOS)' en voetbalploeg Vos Reinaert slaan de...

SINT-NIKLAAS. VZW Speelpleinwerkingen Waasland heeft, samen met de jeugddienst, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de particuliere speelpleinwerkingen van Sint-Niklaas, een nieuw subsidiereglement...

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische...