Scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

SINT-NIKLAAS. De Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie secundaire scholen Sint-Niklaas en Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas krijgen geld van de Vlaamse overheid om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De  Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie krijgt hiervoor 83 257 euro, het Jozef-Klein-Seminarie 150 000 euro. In totaal hebben Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters 2,2 miljoen euro toegekend aan 17 Oost-Vlaamse scholen. 

De scholen kunnen het geld gebruiken voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten die het hen mogelijk maken hun sportinfrastructuur naschools open te stellen. Dankzij dit project worden - in heel Vlaanderen - 1321 extra uren naschoolse sport gecreëerd. Via een eerdere oproep kregen eerder al 53 scholen ondersteuning en werden 1018 extra naschoolse sporturen gecreëerd. (mb)

 

Lees ook:

Subsidies voor erfgoedprojecten

REGIO. De provincie Oost-Vlaanderen trekt 69 515 euro uit voor negen projecten die zich inzetten tot het herwaarderen van onroerend erfgoed. Twee projecten in het Waasland krijgen een deel van deze...

Meer opvangplaatsen voor peuters tot 3 jaar

SINT-NIKLAAS. Een aantal kinderopvangcentra in Sint-Niklaas gaan in op de oproep die Kind & Gezin in maart lanceerde om een basissubsidie te ontvangen. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de...

Subsidies voor groene speelplaatsen

SINT-NIKLAAS. Verschillende scholen reageerden op de oproep van de stad Sint-Niklaas om initiatieven te ontwikkelen om hun speelplaats om te vormen tot een groene speelplaats. Daarbij was de...