Geplande glastuinbouwzone in toom houden

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet iedereen mee gediend is gaat dat project toch zijn gang. Provincieraadslid Luc Maes heeft in het kader van het begrotingsdebat in de provincieraad aan de bevoegde gedeputeerde Marc De Buck, een paar vragen gesteld over deze zone.

Luc Maes, die ook schepen is van Beveren: "Vooreerst heb ik gevraagd om de verloren 9 ha regionale bedrijfsoppervlakte voor de nieuwe gevangenis te compenseren in nieuwe bedrijventerreinen langsheen de Schaarbeekstraat en Nieuwlandstraat in Melsele. Gedeputeerde De Buck heeft mij geantwoord dat de provincie dit niet kan omdat deze bedrijventerreinen gecreëerd zijn in het kader van het afbakeningsproces van het grootstedelijk gebied Antwerpen, dat hier een klein stukje op het grondgebied van Beveren komt. Dit regionaal bedrijventerrein kan dan ook alleen gecompenseerd worden binnen dit Grootstedelijk gebied tenzij de grenzen hiervan worden aangepast maar dit is een bevoegdheid van het Vlaams parlement."

Maes heeft er ook voor gepleit om deze glastuinbouwzone niet al te grootschalig uit te werken. Het kan volgens hem toch niet de bedoeling zijn om van deze zuidelijke zone van Melsele een nieuw glazen dorp te maken met een groot aaneengesloten serregebied. Ook met de landbouwers die er vandaag nog een rendabel bedrijf hebben moet absoluut rekening gehouden worden.

Gedeputeerde De Buck gaf hierop als antwoord dat  de glastuinbouwzone niet groter zal zijn dan ongeveer 60 ha netto glasoppervlakte wat neerkomt op een kleine 100 ha bruto oppervlakte. Om de situatie van de bestaande landbouwactiviteiten grondig te bekijken is er momenteel een landbouweffecten rapport in opmaak om de gevolgen voor alle individueel betrokken bedrijven correct te kunnen inschatten. Om deze reden is ook de zoekzone vrij ruim genomen om de economische rendabiliteit van de bestaande bedrijven niet te beknotten.

Tenslotte vroeg Luc Maes ook om voor deze glastuinbouwzone bijzondere voorwaarden te voorzien om er een voorbeeldproject van te maken inzake energiezuinigheid en milieubelasting. "Ik pleit er voor om daarbij verder te gaan als de klassieke warmtekrachtkoppeling om een deel van de energie te besparen", aldus het provincieraadslid, "In Nederland wordt er vandaag reeds geëxperimenteerd met bijna CO2 neutrale gesloten of halfgesloten kassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sterk isolerende beglazing, zonne-energie, kleinschalige windmolens, opslag in de bodem van het overschot van warmte in de zomer om deze er via een warmtepomp heel goedkoop in de winter terug uit te halen."

Maes trekt daar zijn besluiten uit en weet dat dergelijke ingrepen niet alleen het milieu zullen ten goede komen maar zijn ook de beste waarborg dat de bedrijven die er zich vestigen competitief blijven in de toekomst bij verder stijgende energieprijzen. "Het is de beste waarborg voor duurzame tewerkstelling en een milieuvriendelijke productie van groenten en fruit in onze eigen streek. De invoer van groenten en fruit via luchttransport uit verre zuiderse landen kost immers een pak meer energie. 1 kg boontjes uit Kenia naar hier brengen verbruikt ongeveer 1.5 liter kerosine. Een duizelingwekkend cijfer waar we niet naast kunnen kijken als we de opwarming van de aarde echt willen stoppen", zo besloot Maes vanuit zijn functie als provincieraadslid van de Open VLD. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...