Wandelen tegen geplande glastuinbouwgebied

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De plannen stootten op verzet van land- en tuinbouwers die vrezen voor plantenziektes en om kostbare landbouwgrond te verliezen. Vorig jaar maakten de land- en tuinbouwers een reeks bezwaarschriften en een petitie met 659 handtekeningen over aan burgemeester Marc Van de Vijver. Binnenkort staat er een protestwandeling gepland tegen de komst van het 'glazen dorp'.

Buurtverenigingen 'De Moos' en 'De Poenjaard, bewoners van Den Es en Schaarbeek, land- en tuinbouwers en de Melseelse dorpskrant 'Bombardon' organiseren op zondag 19 juni een protestwandeling tegen de komst van het glastuinbouwgebied en voor het behoud van de open ruimte in de omgeving. "Door de groei van het aantal inwoners is Melsele is de open ruimte onder druk komen te staan.", laten de initiatiefnemers weten. "Waar het Zuiden van Melsele werd gespaard van verkavelingen bedreigen nieuwe plannen deze open ruimte. Na de ontwikkeling van enkele windmolens, de inplanting van een nieuwe gevangenis, zou het project rond de grootschalige glastuinbouw definitief een einde van dit gebied betekenen als open ruimte in Melsele."

Wandelaars krijgen op 19 juni op uitgestippelde routes van 5, 10 of 12 kilometer de nodige informatie over de problematiek. De wandeling start aan Aquariumclub Atlantis aan de Heirbaan 130 in Melsele. Inschrijven kan gratis tussen 10 en 15 uur. Wie wil, zal er een petitie voor het behoud van de open ruimte kunnen ondertekenen. Wandelaars die tijdens de wandeling een mooie foto nemen, kunnen die doorsturen. De mooiste foto's krijgen een plaats in Bombardon. (mb)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...