Provincie onderzoekt glastuinbouwcluster in Beveren

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven.  Dat moet het gebruik van ruimte, energie en water efficiënter maken. Er komt nu een onderzoek of dergelijk cluster haalbaar is in Beveren.

Glastuinbouwbedrijven geraken in het dicht bevolkte Vlaanderen niet eenvoudig aan vergunningen voor nieuwe serres. Dat brengt een zekere veroudering van de bedrijven met zich mee waardoor hun concurrentiepositie ten opzichte van vooral Nederlandse glastuinbouwbedrijven verzwakt. Om concurrentieel te blijven heeft Vlaanderen jaarlijks nood aan 100ha nieuwe serres. Dat aantal wordt de jongste tien jaar lang niet gehaald. De overheid beschouwt duurzame glastuinbouwclusters al een mogelijke oplossing voor dat probleem.

Het project van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakt nu 276 298 euro vrij voor onderzoek in de aanloop naar een eerste cluster in Beveren. Bedoeling van het onderzoek is te weten te komen wat de vraag is van de tuinders, welke samenwerkingsvorm zij verkiezen en welke oppervlaktes er nodig zijn per teelt. Ook de gevolgen van het opzetten van dergelijke clusters voor omliggende landbouwbedrijven behoren tot het onderzoek. Een tweede luik omhelst de inrichting van een cluster, de integratie in het landschap, het beperken van hinder voor de omgeving en duurzame energie- en watervoorzieningen. Ook de financiële en juridische aspecten zullen onderzocht worden. Het project loopt nog tot 31 augustus 2012. (mb)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...