Hoe zit het met de grootschalige glastuinbouwzone?

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den Es, de Poenjaard meer dan 100 ha te voorzien om er een grootschalige glastuinbouwzone in te richten. Een glazen dorp dus. Doch de land-en tuinbouwers zijn het daar helemaal niet met eens en verzamelden in in maart-april van dit jaar, een hele mand bezwaarschriften. Ze stelden, onder impuls van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en petitie op die ze samen met 659 handtekeningen aan burgemeester Marc Van de Vijver bezorgden.

De omwonenden weten ook wel dat om een zone van 100 ha in te richten er heel wat gronden voor nodig zijn en ze vrezen dan ook dat hun landbouwgrond zal worden ingenomen. Voor boeren die het van hun mestvee moeten hebben, zijn de gronden rondom hun bedrijf van groot belang. Er is zelfs een landbouwer die meer dan, 13 ha zou verliezen om die glastuinbouw te realiseren. Ook voor het melkvee hebben de landbouwers de grond nodig. Er werd wel beloofd dat er een grondenbank van de VLM opgericht zou worden waar gronden zouden kunnen gerecupereerd worden. De betrokken boeren wuiven dit weg want zij weten ook wel dat er geen gronden beschikbaar zijn om te compenseren.
De tuinders uit het gebied die ook serres staan hebben, zijn ook gekant tegen de grootschaligheid waarover wordt gesproken. Ze zijn zeker geen vragende partij. Ze vrezen dat de ‘kleine tuinders’ het niet gemakkelijk zullen hebben wanneer de voorziene glastuinbouwzone wordt gerealiseerd. Omdat de serres zo dicht bij elkaar zullen komen wordt zelfs gevreesd voor plantenziektes.

Maar de overheid ziet er vooral voordelen in en zegt dat het ruimtelijk efficiënter en beter in te kleden is in het landschap dan verspreid gelegen bedrijven. Er zijn ook milieutechnische voordelen door samenwerking voor regenwaterbeheer, energieproductie, … Er zijn ook bedrijfseconomische voordelen vermeld zoals bv. kostenbesparing door samenwerking, lagere kosten voor zware gasaansluitingen en aangepaste aansluiting op het energienet voor WKK’s (Warmte Kracht Koppeling).

Maar de bewoners van dat stuk Melsele vinden dat het nu genoeg is want de open ruimte die in Melsele richting E17 gelukkig nog aantrekkelijk is, moet bewaard worden. Daar ijveren ook de wijkcomités Den Es, de Poenjaard, de Moossers voor. De bewoners kregen zeker al hun deel: de E17 met de geluidshinder en het sluipverkeer, de drukte van de KMO-zone Schaarbeek en het containerpark, de windturbines en de spoorweg waar nog maar pas de Gentboog voor goederentreinen in gebruik is genomen. En dan is er nog sprake van de aanleg van Parallelwegen naast de E17 en niet vergeten de gevangenis die men er ook wil bouwen.

Als alternatief stellen de landbouwers nu voor om de glastuinbouwzone ergens in de Waaslandhaven (Antwerpse Linkleroever) in te planten. Daar kan trouwens de restwarmte van de industrie perfect aangewend worden in de serres. De voorziene zone in Melsele ligt volgens een studie, veel te ver om via pijpleidingen CO2 en restwarmte aan te voeren.
De boeren willen dus hun vrachtbare gronden behouden. Trouwens, moderne tuinbouwbedrijven hebben geen vruchtbare grond meer nodig. Sommige van hen leggen eerst een betonvloer.

Burgemeester Marc Van De Vijver antwoordde in een reactie al dat het niet de bedoeling is om bestaande landbouwbedrijven dood te knijpen. Hij beloofde ook te zullen onderzoeken of er andere locaties mogelijk zijn.
Rond de glastuinbouwcluster komt een aangepaste groenzone op basis van de typische oorspronkelijke lijnvormige landschapselementen. Enkel de gronden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied zullen aangekocht worden. Er worden geen woningen aangekocht of onteigend. Het gebied wordt ontsloten via het bestaande bedrijventerrein. Dat zijn reeds vaste gegevens die werden vastgelegd.

De provincie Oost-Vlaanderen werkt mee aan het ontwerp van de glastuinbouwzone Melsele. De provincie heeft 550 ha glastuinbouw en dat maakt 26% uit van gans Vlaanderen. Er is in Oost-Vlaanderen 63 % voor sierteelt of 351 ha onder glas. 22% of 115 ha is voor de groenteteelt. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens...

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...