"Ook (glas)tuinbouwbedrijven verdienen plaats in landbouwgebied"

BEVEREN. De gemeente heeft een standpunt ingenomen inzake het provinciaal plan 'glastuinbouwzone Melsele'. Er rees al heel wat protest tegen de reservatie van 100ha voor glastuinbouw. Volgens buurtbewoners en verschillende actiegroepen is het 'glazen dorp', zoals de galstuinbouwbedrijven genoemd worden, een bedreigen van de open ruimte in Melsele. De gemeente laat nu weten die bezorgdheid te begrijpen en zegt ermee rekening te houden.

"De gemeente is trots op het feit dat zij er in geslaagd is in het ruimtelijk structuurplan ruim de helft van het Beverse grondgebied aan te duiden of te herbevestigen als land- en tuinbouwgebied.", klinkt het in een mededeling. Het gemeentebestuur wijst er op dat ook glastuinbouwbedrijven een plaats verdienen in landbouwgebied. De gemeenste kiest er voor om die bedrijven zoveel mogelijk te groeperen in één gebied, wat voordelen biedt op zowel bedrijfseconomisch als op het vlak van ruimtelijke planning.

De gemeente werkt mee aan het provinciaal onderzoek naar een glastuinbouwzone in Melsele maar heeft wel enkele voorwaarden gesteld. Zo mag de zone niet groter zijn dan 100 ha, moet bedrijven uit de regio prioriteit krijgen, mogen de bedrijven maximum 5 ha groot zijn en landbouwers die niet in het project willen stappen moeten gevrijwaard worden.

"De plannen voor een grootschalige glastuinbouwzone zit nog in een beginfase en er komen nog verschillende inspraakmomenten.", aldus de gemeente. (mb)

 

 

Lees ook:

MELSELE. Begin 2010 raakten de plannen van de overheid bekend om in de omgeving van de bedrijvenzone Schaarbeek meer dan 100 hectare te voorzien voor een grootschalig glastuinbouwgebied. De...

BEVEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzoeken de mogelijkheid van het groeperen of clusteren van glastuinbouwbedrijven. ...

MELSELE. De provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de inplanting van een glastuinbouwzone in het zuiden van Melsele. Ofschoon daar lang niet...

MELSELE/BEVEREN. Begin dit jaar kwam de overheid voor de pinnen met het voorstel om in Melsele-Zuid in de omgeving van de bedrijventerreinen Schaarbeek nabij de Biestraat, de Schaarbeekstraat, Den...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...

De glastuinbouw in Melsele zal in de toekomst nieuwe mogelijkheden krijgen tot het bouwen van 'glazen tuinbouwhuizen'. MELSELE/BEVEREN. Zowel de de Wase Tuindersgilde als de gemeente Beveren...